• Thỉnh nguyện thư "Từ Khủng Hoảng Đến Hòa Bình: Thuần Chay Hữu Cơ Là Giải Đáp"
  Quý vị có biết rằng trong phút chốc khi quý vị mở trang mạng này, trên thế giới đã có một trẻ em bị chết đói trong vòng tay kiệt lực vì đau khổ của người mẹ? Vậy mà chúng ta lại nuôi gia súc bằng 50% lượng ngũ cốc của mình.

  Ngành công nghiệp thịt là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu lương thực. Vì vậy, nếu không ăn thịt, chúng ta có thể giải phóng tới 3,4 tỷ héc-ta đất, tiết kiệm 50% ngũ cốc, 80% rừng mưa, 70% nguồn nước ngọt, 30% năng lượng dầu khí, do đó chấm dứt 80% hâm nóng toàn cầu. Điều này bảo đảm đời sống sung túc và bền vững cho toàn thể cư dân Địa Cầu.
  Hãy gieo hạt giống hòa bình, kiến tạo tương lai tươi sáng hơn qua hành động tình thương
  1. Sau khi đọc quyển sách này, quý vị sẽ từ bỏ thịt để đảm bảo một tương lai tươi sáng cho Địa Cầu và nhân loại chứ?
  • A. Vâng, tôi sẽ chuyển sang ăn thuần chay.
  • B. Ừm, tôi sẽ cố gắng hạn chế ăn thịt.
  • C. Sẽ suy nghĩ về điều này.
  • D. Có lẽ sau này.
  2. Nếu quý vị muốn ký tên vào thỉnh nguyện thư “Từ Khủng Hoảng Đến Hòa Bình: Thuần Chay Hữu Cơ Là Giải Đáp”, thử áp dụng lối dinh dưỡng thuần chay và góp tiếng nói vì một tương lai tươi sáng hơn, xin để lại địa chỉ điện thư và đánh dấu vào mục “Tôi muốn ký tên vào thỉnh nguyện thư “Từ Khủng Hoảng Đến Hòa Bình: Thuần Chay Hữu Cơ Là Giải Đáp””.
  • E-Mail :
  • Tôi muốn ký tên vào thỉnh nguyện thư “Từ Khủng Hoảng Đến Hòa Bình: Thuần Chay Hữu Cơ Là Giải Đáp”.
 • Chương 1.
  Chương 2.
  Chương 3.
  Chương 4.
  Chương 5.
  Chương 6.

 • Trang Chủ  |   Tác Giả  |   Tin Tức  |   Điểm Báo  |   Bình Luận  |   Trích Dẫn  |   Tư Liệu  |   Tải Xuống  |   Phản Hồi  |   Đọc trên HTML cho kết nối internet chậm
 • Để biết thêm thông điệp khẩn cấp, xin truy cập: www.SupremeMasterTV.com. Để xem các ấn bản và tác phẩm nghệ thuật khác của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin truy cập: www.LoveOceanCreative.com
 • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *