• Voorwoord
   •    Voorwoord


    Op conferenties, in interviews met journalisten en op bijeenkomsten met discipelen in de afgelopen jaren, heeft de Hoogste Meester Ching Hai met dringende noodzaak gesproken over de huidige klimaatcrisis van de Aarde. Zoals ze aanhaalt: “Onze planeet is een huis dat in brand staat. Als we niet samenwerken met een verbonden geest om het vuur te blussen, zullen we geen thuis meer hebben.” Maar ze offert de mensheid ook een verheffende oplossing aan, één dat elk individu gemakkelijk kan bereiken: “Wees veggie om de planeet te redden.”

     

    Terwijl de crisis escaleert, eisen natuurrampen tienduizenden levens en moeten miljoenen uit hun huis vluchten, met financiële verliezen die oplopen tot miljarden dollars. Stijgende zeeniveaus hebben al veel eilanden ondergedompeld en bedreigen het bestaan van verschillende eilandnaties. Bovendien, treffen onregelmatige regenvalpatronen en intensieve droogtes vele regio’s, en maken zo de voedsel- en watertekorten erger. En klimaatexperts waarschuwen voor de komst van zelfs meer extreme weeromstandigheden, met de mogelijkheid van “oncontroleerbare aardopwarming”.

     

    In dit boek presenteert de Hoogste Meester Ching Hai de belangrijkste factoren geassocieerd met aardopwarming, en belangrijker, de eigenlijke oorzaak: de vee-industrie.

     

    In feite steunen veel wetenschappelijke studies het standpunt van de Hoogste Meester Ching Hai, dat ze uiteengezet heeft voor meer dan twintig jaar. Het kweken van dieren voor voedsel verspilt niet enkel enorme hoeveelheden kostbaar water, land en energie, maar draagt ook bij tot een enorme 51% van de planetaire broeikasgasemissies. Veeteelt is ook de grootste  alleenstaande bron van atmosferische methaan, een veel krachtiger broeikasgas dan CO2, maar met een kortere levensduur.

     

    Dus, zoals de Hoogste Meester Ching Hai zegt, is het enkel logisch dat het stoppen van vleesproductie en “veggie worden” of een plantaardig eetpatroon aannemen globale temperaturen onmiddellijk zal verlagen, de milieuziektes veroorzaakt door het vee zal genezen, en de kosten van het verminderen van klimaatverandering met triljoenen dollars zal verlagen. Ook kan zo’n omschakeling deze resultaten bereiken zonder zichtbare negatieve gevolgen voor de planeet en de gemeenschap. In tegenstelling, gelijksoortige verminderingen in koolstofdioxide geproduceerd door de industrie en de transportsector zouden vernietigende economische effecten kunnen hebben. Bovendien vergen groene technologieën jaren om ontwikkeld te worden, terwijl verminderingen in methaanuitstoot onmiddellijk bereikt kunnen worden met elke veganistische maaltijd. Dus de veganistische levensstijl aannemen is de gemakkelijkste, snelste en goedkoopste oplossing voor de klimaatcrisis, en het is ook onze enige redding aangezien de tijd bijna op is.

     

    Veel klimaatexperts, milieudeskundigen en regeringsambtenaren zijn al begonnen om deze aanpak aan te bevelen om de aarde te redden van de ergste effecten van klimaatverandering. Hun stemmen culmineerden in het rapport van juni 2010 van de Verenigde Naties dat een globale overgang aanspoort naar een vlees- en zuivelvrij eetpatroon, wat het dringende pleidooi van de Hoogste Meester Ching Hai weergalmt: Iedereen die besluitvormende macht heeft zou de moedige stap moeten zetten om wetten uit te voeren die deze ommekeer onmiddellijk. mogelijk maken.

     

    Misschien zelfs destructiever dan onze koolstofvoetafdrukken die de klimaatcrisis veroorzaakt hebben zijn de bloederige voetafdrukken die we achterlaten door jaarlijks miljarden onschuldige boerderijdieren te slachten. De Hoogste Meester waarschuwt dat deze morele misdaad mondiale proporties bereikt heeft, waardoor onze gewelddadige acties naar ons terugkeren in de vorm van natuurrampen: “Zoals je zaait, zal je oogsten.” Zo is de universele leer in alle grootse geschriften van de wereld.

     

    Immers, de mensheid staat voor een cruciaal keerpunt. We hebben maar één kans om de planeet te redden en het moment is nu. Gewoon door het goedaardige, levensreddende, plantaardige eetpatroon aan te nemen, kunnen we de duisternis die ons verzwelgt verdrijven. En deze kleine stap zal de mensheid op zijn beurt aandrijven naar een hoger bewustzijnsniveau. We zullen harmonie op planeet Aarde herstellen en zo geleid worden naar de Gouden Eeuw van vrede, pracht en liefde. Zoals de Hoogste Meester Ching Hai belooft, zullen we dan de Hemel op Aarde hebben.

     

    Laat ons de gelegenheid grijpen en vandaag veranderen. Laat ons allen kiezen om te evolueren en onze beschaving en de planeet te verheffen.

     

    De Redactiestaf    Aantekening van de Redacteurs:

     

    Dit  boek bevat ongewijzigde uitreksels van de Hoogste Meester Ching Hais gesprekken op internationale conferenties en bijeenkomsten met discipelen, alsook van interviews met journalisten. Voor referenties naar die bronnen, verwijzen we u graag naar de “Bibliografie van Gesprekken door de Hoogste Meester Ching Hai” op pagina 144.

     

    Sprekend  over God of het Absolute, gebruikt de Hoogste Meester Ching Hai de volgende geslacht-neutrale termen om argumenten te vermijden over het feit of God nu mannelijk of vrouwelijk is.

     

    Zij + Hij = Zhij

    Haar + Hem = Haerm

    Haar + Zijn = Zaar

     

    Bijvoorbeeld: Wanneer God wilt, zorgt Zhij ervoor dat dingen gebeuren volgens Zaar wil. zoals het Haerm betaamt.

     

    Als een schepper van artistieke ontwerpen alsook als een spirituele leraar, houdt de Hoogste Meester Ching Hai van alle uitdrukkingen van innerlijke pracht. Het is daarom dat ze verwijst naar Vietnam als “Au Lac” en Taiwan als “Formosa”. Au Lac is de oude naam van Vietnam en het betekent “geluk”. En de naam Formosa, wat “mooi” betekent, geeft een completere weerspiegeling van het eiland en het volk. Meester vindt dat het gebruik van deze namen spirituele verheffing en geluk brengt aan het land en zijn inwoners.

      Voorgaand      Volgende   
  • Hoofdstuk 1.
   Hoofdstuk 2.
   Hoofdstuk 3.
   Hoofdstuk 4.
   Hoofdstuk 5.
   Hoofdstuk 6.

  • Home  |   Author   |   News  |   Columns  |   Reviews  |   Quotes  |   Resources  |   Download  |   Feedback  |   Read in HTML for slow internet connection
  • For the latest urgent messages, please visit www.SupremeMasterTV.com For other publications and Artworks by Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *