• Hoofdstuk Een. De veganistische oplossing om de wereld te redden > Onze voedselkeuzes zijn een zaak van leven of dood
   • II. Onze voedselkeuzes zijn een zaak van leven of dood


    We verslinden de planeet


    Als vlees eten niet verbannen of beperkt wordt, zal de hele planeet verdwijnen. Dit is een zaak van leven of dood voor iedereen; het is geen persoonlijke keuze. En we eten vlees, we verslinden de hele planeet, eten 90% van de voedselvoorraad op en laten andere mensen verhongeren. 5  Het is helemaal geen noodzakelijke keuze.

     

    Zelfs voor de planetaire noodzaak, verslonden vleesconsumerende mensen de hele planeet, aten zoveel voedsel op en het resulteerde in honger en oorlog, en het is nooit een juiste keuze geweest in de eerste plaats.


    “Tenzij we onze voedselkeuze veranderen, doet niets anders ertoe, omdat het vlees is dat de meeste van onze bossen vernietigd. Het is vlees dat de wateren vervuilt. Het is vlees dat ziekten creëert, wat ertoe leidt dat al ons geld wegvloeit naar ziekenhuizen. Dus het is de eerste keuze voor iedereen die de Aarde wil redden.” 6


    —Maneka Gandhi

    Al deze [aardopwarming] situaties worden steeds erger en zullen niet stoppen totdat we werkelijk onze manier van leven veranderen. De oplossing is vrij eenvoudig: stop gewoon met het eten van vlees; dat is de beste oplossing. Dit is nu onvermijdelijk vanwege de hachelijke toestand van onze planeet en onze beperkte tijd.

     

    Het stoppen van vleesproductie zal op de snelst mogelijke manier de broeikasgasuitstoot verlagen, en de onuitsprekelijke milieubeschadiging, variërend van klimaatverandering tot land- en watermisbruik, vervuiling, verlies van wilde dieren en bedreigingen van menselijke gezondheid, stoppen.

     

    Naast het stoppen van 50% [van aardopwarming] – ik bedoel zelfs meer dan dat, dit is slechts een heel conservatieve schatting – zijn er veel meer andere cruciale voordelen. Het lost ons waterschaarsteprobleem, onze globale hongercrisis en landdegradatie en vervuilingsproblemen op.

     

    Als je [het] vergelijkt met veganistische voeding, verbruikt vleesvoeding tot 17 keer zoveel land, 14 keer zoveel water, en 10 keer zoveel energie. 7  We produceren genoeg graan om de ganse menselijke bevolking te voeden, overvloedig. Toch hebben 1 miljard mensen honger, en 6 miljoen jonge kinderen sterven elk jaar – dat is één kind per 5 seconden dat sterft terwijl wij overvloed aan voedsel hebben om de hele wereldbevolking te voeden en meer, zelfs twee keer. 8  Anderzijds lijden ongeveer 1 miljard mensen aan obesitas en daaraan gerelateerde ziektes, door te veel of te veel vlees te eten.


    Dus er zijn veel, veel praktische redenen om veggie te zijn, naast de meedogende aard die gecultiveerd wordt door al het leven te behouden. Dit is ook belangrijk. Maar als mensen gewoon starten met het veganistisch eetpatroon, zal de zorg voor al het leven er ook terloops bijkomen.    De VN dringt aan op een wereldwijde beweging naar een vlees- en zuivelvrij eetpatroon:

    “Er wordt verwacht dat de effecten van de landbouw significant zullen toenemen wegens het door bevolkingsgroei toenemende verbruik van dierlijke producten. Een aanzienlijke vermindering van de effecten zou alleen mogelijk zijn met een wezenlijke, wereldwijde verandering in eetpatroon weg van dierlijke producten.” 9

     

    Het plantaardig eetpatroon is de snelste oplossing    “Actie om producten van veeteelt te vervangen kan niet  enkel een snelle verlaging in atmosferische broeikasgassen bereiken, maar kan ook de huidige wereldvoedsel- en watercrisis omdraaien.” 10


    —World Watch Institute


    Veganist zijn zal het onmiddellijk effect hebben van methaan verwijderen uit de atmosfeer, wat één van de ergste warmtevasthoudende broeikasgassen is, tot 72 keer het hitte vasthoudend effect van koolstofdioxide.
    11  Veganist zijn zal zeker woestijnvorming afremmen en uw natuurlijke bronnen bewaren, zoals meren en rivieren, en uw bossen beschermen.

     

    Je kan ook andere groene maatregelen toepassen, zoals bomen planten of veranderen naar groene technologie, maar dat duurt langer alvorens het effect heeft. Het vegetarisch eetpatroon is het snelste en reduceert ook het slechte karma van doden, en is dus het allerbelangrijkste.

     

    We conserveren 70% zuiver water, besparen tot 70% van het Amazone regenwoud van ontbossing voor het grazen van dieren. 12  En het zou jaarlijks tot 3,5 miljoen hectare land vrijmaken. Het bespaart jaarlijks tot 760 miljoen ton graan— de helft van ’s werelds graanvoorraad, kan je je dat inbeelden? 13 Verbruikt 2/3 minder fossiele brandstof dan voor vleesproductie, reduceert vervuiling door onbehandeld dierlijk afval, behoudt zuivere lucht, spaart jaarlijks 4,5 ton uitstoot per huishouden in de Verenigde Staten. En het zal 80% van de aardopwarming stoppen. 14 

     

    Als we het alleen nog maar hebben over financiële besparingen, vonden wetenschappers in Nederland dat van de geschatte 40 triljoen US$ vereist voor het stoppen van de aardopwarming, een volle 80% van dit bedrag gespaard zou worden met het veganistisch eetpatroon! Dat is een besparing van 32 triljoen US$ door de eenvoudige stap van ons te bekeren van vlees naar het eten van plantaardige waren. 15  

     

    De Aarde heeft een mechanisme om zichzelf te herstellen. We overbelasten de planeet gewoonweg. We vervuilen te veel en we creëren te veel moordzuchtig karma. Daarom wordt de Aarde niet eens toegelaten om zichzelf te herstellen, vanwege het slechte karma van de inwoners. Zodra we deze slechte vergelding tengevolge van het dodend effect wegwissen, zal de Aarde weer omkeren, zal ze toegestaan worden zich te herstellen, te reproduceren en opnieuw leven te onderhouden. Het is allemaal vanwege het slechte karma. Wij overbelasten haar vermogen, de Aarde, dus moeten we onze handelingen omkeren. Dat is alles wat er moet gebeuren.

     

    Dan zullen we de Aarde redden, onze levens redden, en de levens van onze kinderen en dieren ook. De Aarde zal een paradijs worden. Het zal niemand ooit aan iets ontbreken.  Niemand zal honger lijden. Geen oorlog, geen ziekte, geen rampen, geen aardopwarming, niets meer behalve vrede, geluk en overvloed.  Ik beloof in de naam van Boeddha; het is zo.

     

    Het doden van dieren brengt slecht karma    "Zoals je zaait, zal je oogsten." "Soort zoekt soort." Wetenschappelijk gesproken, spiritueel gesproken,  werden we gewaarschuwd. Dus, al de rampen die wereldwijd gebeurd zijn, zijn natuurlijk verbonden aan de menselijke onvriendelijkheid jegens de medebewoners. Dat was de prijs die we moeten betalen voor wat we de onschuldigen hebben aangedaan, zij die ons geen kwaad hebben gedaan, die ook de kinderen van God zijn, die naar de Aarde gestuurd werden om ons te helpen en onze dagen op te vrolijken. 

     

    Het is niet het technisch probleem; het is niet het technische herstel waarop we ons moeten concentreren. Het is de vergelding, de oorzaak en vergelding waar we aandacht aan moeten schenken. De prijs van doden, de prijs van geweld is veel hoger dan om het even welke auto, zonne-explosie of oceaanexplosie gecombineerd, omdat we verantwoordelijk moeten zijn voor onze handelingen. Elke handeling lokt een tegenreactie uit. Dus, we moeten gewoon stoppen met doden. We moeten gewoon stoppen met het doden van dieren en mensen. 

     

    We moeten ermee stoppen. En dan zal al de rest opeens helder worden.

     

    We zullen betere technische middelen vinden om het klimaatprobleem aan te pakken. De zonnevlekken zouden zelfs kunnen stoppen met exploderen. De oceaanexplosies zouden gewoon kunnen stoppen. De tyfonen zouden gewoon kunnen stoppen. De cyclonen zullen kalm zijn. De aardbevingen zullen zomaar verdwijnen. Al de rest zal omslaan naar een vredige levenswijze omdat we vrede scheppen en dan zullen we vrede hebben, niet enkel vrede tussen mensen maar tussen alle medebewoners. Daarom blijf ik het vegetarisch eetpatroon benadrukken. Het is de morele code van mens zijn. Het is het kenteken van een groots mens.     

    Meedogende energie kan alles veranderen    Nu, het vegetarische eetpatroon is liefdadig, dus zal het jou blije energie brengen en dat zal op haar beurt meer geluk brengen, zal meer geluk aantrekken, en wanneer je gelukkig bent zal alles beter zijn. Je denkt beter; je reageert beter; je leven wordt beter. Je kinderen zullen beter zijn; alles zal beter zijn.

     

    En de krachtige collectieve, positieve en liefdevolle energie van de hele wereld zal de duisternis die naar ons toekomt, die we nu aanschouwen, verjagen. Dat is de enige oplossing die ik heb.

     

    Zie je, we hebben de energie om alles te veranderen, we hebben de kracht om te dicteren wat er rond ons gebeurt, maar we moeten het gebruiken. We moeten het gebruiken voor het goed van ons allen. We moeten het gebruiken ter voordeel van elk wezen op deze planeet. Ons denken, ons handelen, moet een boodschap sturen naar de universele energie dat we een betere planeet willen, we een veiliger leven willen, we een geredde wereld willen. Dan zal de universele energie dat gewoon doen.

     

    Maar we moeten in overeenstemming met deze energie handelen, zie je? Als we goede dingen willen dan moeten we goed doen. Als we leven willen, moeten we levens sparen. Dus de goede energie die we creëren kan deze dingen, en meer wonderen verrichten. De medelevende, liefdevolle atmosfeer die wij, heel de wereld, genereren, kan en zal meer wonderen voor ons verrichten.

     

    We creëren alles wat we willen als we maar leven in overeenstemming met de wet van het universum. Dat is de kracht van gewoon veganist zijn. Want dat betekent dat we levens sparen, leven willen, we willen constructieve energie, we willen geen verwoesting. Dus veganisme is het antwoord.

     

    Hoe meer spiritueel verheven de mensheid is, hoe meer de aardopwarming natuurlijk zal verminderen. Wanneer de mensheid meer spiritueel verheven wordt en meer liefde heeft voor alle mensen, voor alle wezens, alle situaties, en al hun omgevingen, dan zal de aardopwarming dag per dag gereduceerd worden en volledig verdwijnen. En daarna, zal iedereen ter wereld leven in vrede, geluk en zal van elkaar houden. Maar iedereen moet ontwaken.    Ik ben er zeker van dat onze Aarde een hoger niveau van bewustzijn zal bereiken en dat wonderen zullen gebeuren dankzij de genade van de Hemel.


      Voorgaand      Volgende   
  • Hoofdstuk 1.
   Hoofdstuk 2.
   Hoofdstuk 3.
   Hoofdstuk 4.
   Hoofdstuk 5.
   Hoofdstuk 6.

  • Home  |   Author   |   News  |   Columns  |   Reviews  |   Quotes  |   Resources  |   Download  |   Feedback  |   Read in HTML for slow internet connection
  • For the latest urgent messages, please visit www.SupremeMasterTV.com For other publications and Artworks by Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *