• Hoofdstuk Een. De veganistische oplossing om de wereld te redden > Een planetaire noodtoestand
   • I. Een planetaire noodtoestand


    De tijd dringt


    “Het is laat; het is tijd om te beslissen. Ik ben er zeker van dat jullie een wijze keuze zullen maken. Wat betreft het aanpakken van de kwestie van aardopwarming, hebben de wetenschappers het heel duidelijk gemaakt.
    1

    —Ban Ki-Moon

     

    “We hebben een klimaatcrisis die een planetaire noodtoestand is.

    —Al Gore


    De wetenschappers van de wereld zijn bang dat als we bepaalde omslagpunten overschrijden, de volgende fase van klimaatverandering niet alleen snel zou gaan maar ook onomkeerbaar en catastrofaal zou zijn. Dus, er zijn al tekenen dat deze gevaarlijke tijd nadert, door het observeren van meren en elders waar methaangas, dat vroeger veilig onder een bevroren laag van de Aarde opgeslagen was, nu opborrelt.

     

    Niemand weet wanneer de dag zal komen waarop enorme hoeveelheden ongecontroleerd vrijkomen, en een plotselinge piek in temperatuur veroorzaken die dan op hol geslagen opwarming zou kunnen katalyseren. Dat zou catastrofaal zijn voor ons. 

     

    Andere verwoestende effecten van klimaatverandering hebben zich al voorgedaan:

    Het warmte reflecterende Noordpoolijs zal geheel verdwenen zijn in een heel nabije zomer; stijgende zeeniveaus en dozijnen ondergelopen of bedreigde eilanden; regio’s in de oceaan die levenloos zijn met dode zones die te giftig zijn geworden om in te leven vanwege de buitensporige concentraties aan CO2; regelmatiger dodelijke bosbranden; hele soorten wilde dieren verdwijnen 100 keer sneller dan normaal; hevigere en meer verwoestende stormen; ziekteverwekkende muggen verspreiden zich door opwarmende regio’s; verdwijnende gletsjers in de wereld; tienduizenden opdrogende of verdwenen meren en rivieren en de toename van woestijnvorming.

     

    Als gevolg van deze milieueffecten ondervinden twee miljard mensen watertekorten, en 20 miljoen mensen zijn in een wanhopige staat — zoals vluchtelingen maar dan zonder officiële bescherming.

     

    Dit zijn echt bijna altijd de gevolgen van gewelddadige acties van de mens. Vlees eten is de belangrijkste daad.

     

    [Bovendien,] veroorzaakt de vee-industrie een groot deel van de bodemerosie wereldwijd. Het is een leidende aandrijver van woestijnvorming, verlies aan biodiversiteit, en waterverspilling, en watervervuiling, ondanks her feit dat water elke dag schaarser wordt als gevolg van de aardopwarming. Bovendien, raken door de inefficiëntie van de veeteeltsector onze bronnen van fossiele brandstof en graanvoedsel op. In het kort, we gooien 12 keer meer graan weg, minstens 10 keer meer water en 8 keer meer fossiele brandstof om een portie biefstuk te produceren vergeleken met qua voedingswaarde vergelijkbaar of zelfs grotere hoeveelheid veganistisch eten.
    Veeteelt: de belangrijkste oorzaak van 
            de wereldwijde crisis    De enige manier om het “onomkeerbare punt” van de klimaatcatastrofe te vermijden  is om actie te ondernemen tegen de meest klimatologisch desastreuze veroorzaker van allemaal– dat is de vee-industrie.  Op het moment hebben we alle bewijzen, al de informatie om dat veilig te kunnen zeggen. De vee-industrie is de grootste broeikasgasgenerator.

     

    De laatste gepubliceerde bevindingen van de Verenigde Naties in 2006 lieten ons zien dat de vee-industrie meer broeikasgasuitstoot veroorzaakt dan alle transportsectoren wereldwijd samen—vliegtuigen, treinen, auto’s, motorfietsen, enz., allemaal samen. 2  Bijgewerkte berekeningen vertellen ons dat de vee-industrie verantwoordelijk is voor minstens 50% van aardopwarming. 3


    “Onze analyse laat zien dat vee en hun bijproducten eigenlijk verantwoordelijk zijn voor minstens 32.564 miljoen ton CO2 per jaar, of 51 procent van de jaarlijkse wereldwijde BKG emissies.”4

    —Worldwatch Institute    Methaan is potenter dan CO2    Vee is de belangrijkste door de mens veroorzaakte uitstoter van methaan, en methaan heeft niet alleen 72 keer het hitte vasthoudend vermogen, het is ook een korter levend gas. Dit betekent dat het de atmosfeer veel sneller verlaat dan CO2, al binnen tien jaar tegenover duizenden jaren voor CO2. Daarom is het elimineren van methaan door het elimineren van veeteelt de snelste manier om de planeet af te koelen.

     

    Ja, we moeten de belangrijkste uitstoters onder handen nemen.

     

    Ik bid dat alle wijze leiders de dodelijke vleespraktijk zullen stopzetten, wat de belangrijkste kracht is die ons momenteel leidt naar het onomkeerbare punt. Anders kunnen alle andere pogingen om onze economieën te decarboniseren opgeheven worden, of zelfs nooit de kans hebben om te materialiseren in de eerste plaats.

     

    We zullen de wereld vernietigen als we niet stoppen met het eten en produceren van vlees en andere dierlijke producten.

    Onze voedselkeuzes zijn een zaak van leven of dood

     

      Voorgaand      Volgende   
  • Hoofdstuk 1.
   Hoofdstuk 2.
   Hoofdstuk 3.
   Hoofdstuk 4.
   Hoofdstuk 5.
   Hoofdstuk 6.

  • Home  |   Author   |   News  |   Columns  |   Reviews  |   Quotes  |   Resources  |   Download  |   Feedback  |   Read in HTML for slow internet connection
  • For the latest urgent messages, please visit www.SupremeMasterTV.com For other publications and Artworks by Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *