• Hoofdstuk drie. Biologisch veganisme om de planeet te helen > Geef leven om leven te redden
   • III. Geef leven om leven te redden


    Voordat we van de leeuw verwachten om zich vredig bij het lam neer te vleien, moeten wij mensen dat eerst doen.

    .
    Vlees eten doodt zowel dieren als mensen


    Vlees eten is de grootste wreedheid die men ooit kan plegen, ook voor onszelf. Zelfs als we de dieren zelf niet doden, zijn we nog steeds verantwoordelijk voor hun dood.

    Voor vlees doden we letterlijk miljarden [dieren]. Een verbazingwekkend aantal van 55 miljard dieren, acht keer de totale wereldbevolking, wordt gedood voor menselijke consumptie jaar in, jaar uit. 103  Dit is zelfs zonder de miljarden vissen die  omkomen mee te tellen, met een totaal verlies dat neerkomt op meer dan 155 miljoen vermoorde dieren per dag.

    Zuivel wordt bij vlees gerekend, want de wreedheid en de marteling zijn hetzelfde, en het eindresultaat is een vreselijke dood voor de arme dieren.  Er is ook geen genade in de zuivelindustrie.

    Mensen gaan ook elk jaar dood door het eten van vlees en vis, en alles wat te maken heeft met de consumptie van dieren. Bijna 33 miljoen mensen bezwijken jaarlijks aan vleesgerelateerde ziektes, zoals hartziektes, kanker en andere aandoeningen die dagelijks het leven eisen van meer dan 90.000 mensen.

    En dan zijn er diegenen die niet aan voedsel kunnen komen omdat de granen die ze nodig hebben gebruikt worden om dieren te voeden die gedood zullen worden voor vlees. Er zijn 25.000 mensen die indirect sterven aan honger, ook vanwege vlees. 104 

    Er zijn honderdduizenden mensen die elk jaar sterven als slachtoffers van de door vlees veroorzaakte aardopwarming. En er zijn tientallen miljoenen anderen die dakloos zijn als gevolg van klimaatverandering. We noemen hen klimaatvluchtelingen, als er zo’n term bestaat; in feite hebben ze geen status. 

    En dit is niet inclusief de onschuldige wilde dieren en huisdieren die lijden door de aan vlees gerelateerde problemen.

    Vlees veroorzaakt aardopwarming en vermoordt en vermoordt en vermoordt. Daarom is VLEES moord, een misdaad die gestopt moet worden.    Dieren slachten: een misdaad van wereldwijde omvang


    Er is geen grotere morele crisis dan diegene geschapen door het massaal afslachten van lieve, onschuldige levende wezens voor ons plezier, terwijl we andere keuzes hebben. Zo’n massamoord is een misdaad van wereldwijde omvang. En deze dodende energie  kweekt en versterkt op haar beurt andere negatieve energie, die degraderend is voor onze gemeenschap en onze wereld vernietigt.

    We hebben heel, heel veel negatieve energie geproduceerd door het doden van miljarden en miljarden onschuldige gevoelswezens en zelfs miljoenen van onze medemensen, millennia lang, direct of indirect. Direct is door oorlog. Indirect is door ziektes die we zelf maakten zoals de builenpest, zwarte pest, en nu, varkensgriep, vogelgriep, enz.

    Het is geen toeval dat de hoofdoorzaak van aardopwarming vlees eten is. En vele van de grootste gezondheidsproblemen in onze wereld zijn ook afgeleid van vlees eten. Dus vlees eten is wreedheid jegens dieren. Vlees eten is wreedheid jegens ons welzijn. Vlees eten is wreedheid jegens het welzijn van onze kinderen. Vlees eten is wreedheid jegens de planeet. Wees veganist, en we zullen nooit hoeven te lijden aan de vele soorten gevolgen, nooit meer.

    We moeten stoppen met mensen of dieren te vermoorden. We moeten stoppen met het produceren van dierlijke producten. En we moeten stoppen ze te gebruiken. Drie dingen stoppen: stop doden, stop produceren, stop gebruiken. En natuurlijk, stop met het eten, stop met vlees te eten.  

    Wanneer mensen de weerzinwekkende waarheid achter dierenfokkerij, en de onschuld van alle dieren die hun leven opofferen begrijpen, dan is het gemakkelijk te zien dat het eten van vlees niet alleen niet noodzakelijk is, het laat voor ons een spoor van bloederige voetafdrukken na.

    Herstel de harmonie met de natuur


    We moeten ons allemaal herinneren dat we deze planetaire verblijfplaats delen. Het water, de lucht, de grondstoffen, het voedsel; alles van de natuur, delen we alleen maar. Wees veggie, word groen en red ook hun planeet, de planeet van de dieren. Dit is echt de beste manier om ons milieu te herstellen en ons van de hoogste graad van vrede te verzekeren.


    “We maken deel uit van de Aarde en zij is een deel van ons. De geurige bloemen zijn onze zusters; het hert, het paard, de grote arend, zijn onze broeders. Wat is de mens zonder de dieren?”

    “Als alle dieren verdwijnen, zou de mensheid sterven tengevolge van grote, spirituele eenzaamheid. De rotsige pieken, de vochtige dalen, de fysieke warmte tussen paard en mens – zij behoren allen tot dezelfde familie. De Aarde behoort niet toe aan de mens; het is de mens die toebehoort aan de Aarde.”

    —Opperhoofd  Sealth, Duwamish Indiaans Amerikaans Opperhoofd, naar wie de stad Seattle in de Provincie Washington, V.S. genoemd is

    Beeld je onze planeet helemaal zonder dieren in. Alle honden weg, katten weg, vogels weg, vissen weg, buffels weg, olifanten weg; beeld je het in, geen enkel dier overleeft, hoe zouden wij leven? Hoe zou ons leven nog overvloedig voelen? Het zou heel somber en betekenisloos aanvoelen.

    Dus, als we al het leven respecteren dan nemen we ook geen leven weg. De Aarde voorziet in overvloed voor mensen en dieren. We hoeven niets te nemen op een manier die enig ander wezen pijn doet of schaadt. Dat betekent het diervrije eetpatroon, opnieuw en opnieuw en opnieuw.

    Als heel de mensheid leeft met het diervrije eetpatroon en in respect leeft met de natuur en ander leven, dan zullen we een Hemel op Aarde hebben. Alles zal vergeven worden. Alles zal goed en wel zijn. De planeet zal hersteld worden, de dieren zullen dankbaar zijn, de mensen zullen gezond zijn, en iedereen zal gelukkig en gezegend zijn.Veganist zijn is alles wat we moeten doen.
    Dieren brengen liefde naar de wereld    De dieren komen echt om de mensheid te helpen. Zoals staat in de Bijbel: “Ik maak hen om jullie vrienden en jullie helpers te zijn.” Zo is het werkelijk. Maar niet iedere mens ziet het nut van deze hulp en dat is spijtig. In plaats daarvan doden zij hen.

    Alles wat God op Aarde zet heeft een doel. We zouden niets mogen doden. We zouden niets mogen eten behalve een plantaardig eetpatroon.

    De dieren komen naar deze planeet met een speciale rol. Velen van hen kunnen een goddelijke kracht meebrengen van de Hemel, of liefde, gewoon door hun aanwezigheid. Sommige, zoals paarden en konijnen, kunnen hun menselijke verzorgers beschermen tegen negatieve invloeden, of hen een goede gezondheid, geluk, zelfs materieel fortuin, vreugde, of spirituele verheffing geven. Ze letten stilletjes voor ons op en zenden nederig zegeningen naar ons. Sommige van hen zijn van hogere bewustzijnsniveaus; ze zijn enkel naar beneden gekomen in een dierlijke vorm om de mensheid of andere wezens op Aarde te helpen.

    Dieren hebben ook heel nobele, essentiële rollen in de fysieke wereld. Sommige dieren, zoals zebra’s, apen, en wilde papegaaien helpen mee om zaden te verspreiden, terwijl bijen en andere insecten gewassen en andere planten helpen bestuiven, en anderen onderhouden de gezondheid van bossen en oceanen. Dieren helpen mensen ook rechtstreeks.

    Ik las in de krant, ik hoorde op de radio, ik zag op tv, zoveel nobele dieren die mensen redden  Ze redden hun eigen verwanten ten koste van hun eigen leven. We zouden dus moeten leren van als deze gouden dieren.

    (Zie alstublieft Appendix 10 van de Hoogste Meester Ching Hais spirituele inzichten over  de NK of Nobele Kwaliteit en LK of Liefdevolle Kwaliteit van dieren en mensen.)
    Creëer Eden op Aarde    Onze gezamenlijke inspanningen, met de biologisch veganistische levenswijze als deel van ieders heldhaftige missie,  zullen zeker een veilige en geredde wereld brengen voor zowel mensen als voor onze geliefde medebewoners, de dieren.

    Het zal zijn als Eden op Aarde waar iedereen gelijke toegang heeft tot gemeenschappelijke diensten alsook gemeenschappelijke hulpbronnen. En alles zal gelijkmatig verdeeld worden. En iedereen zal gerespecteerd en geliefd worden en voor iedereen zal gezorgd worden op dezelfde wijze als de volgende of de laatste of de eerste.


    Dialoog tussen Meester en discipel:

    Q: Meester, hoe zal de wereld eruit zien als mensen en dieren samen in vrede leven?

    M:  Nou, dat zal een grote Vrede op Aarde zijn,

    ik bedoel met een hoofdletter V.

      Voorgaand      Volgende   
  • Hoofdstuk 1.
   Hoofdstuk 2.
   Hoofdstuk 3.
   Hoofdstuk 4.
   Hoofdstuk 5.
   Hoofdstuk 6.

  • Home  |   Author   |   News  |   Columns  |   Reviews  |   Quotes  |   Resources  |   Download  |   Feedback  |   Read in HTML for slow internet connection
  • For the latest urgent messages, please visit www.SupremeMasterTV.com For other publications and Artworks by Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *