• Hoofdstuk Zes. De sprong van de mensheid in het Gouden Tijdperk > Een keerpunt in de menselijke evolutie
   • I. Een keerpunt in de menselijke evolutie


    Zie je, één kleine stap voor iedereen in de juiste richting kan resulteren in een grote sprong in onze evolutie als menselijk ras. En die kleine stap is heel simpel. Het is gewoon: niet doden. Blijvend bij het principe van “leven en laten leven”, de universele wet nalevend waar we leven geven om leven te verwekken. Want soort zoekt soort; dat weten we allemaal. Hier hoort, natuurlijk, een veganistisch eetpatroon bij.

    Mensen zijn van nature vrijgeviger en vrediger in hun hart; het komt gewoon doordat we allen verkeerd geïnformeerd zijn, verkeerd begrepen voor een lange, lange, lange tijd. We dachten dat vlees goed voor ons was, we dachten dat zuivel goed voor ons was, we dachten dat vis goed voor ons was, we dachten dat eieren goed voor ons waren. Het is allemaal fout. Het is helemaal het tegenovergestelde. Het is allemaal bewezen dat deze dingen waarvan gezegd werd dat ze goed voor ons zijn - zoals vlees, vis, zuivel, eieren, alle dierlijke producten “zijn goed voor ons” - het is allemaal fout. Het is het tegenovergestelde van wat goed is. Het heeft ons lijden, ziekte en vreselijk verlies van financiën van belastingbetalers gekost voor het genezen van ziekten en aanverwante zaken.

    Dus, we zijn een lange, lange tijd misleid geweest. Welnu, we moeten onderzoek doen. We moeten luisteren naar de wijze dokters en wetenschappers. We moeten het resultaat bekijken van hun onderzoek: dat vlees en dierlijke producten echt, echt giftig voor ons zijn. We moeten nu stoppen, vooral stoppen voor onze kinderen. We kunnen onze kinderen niet meer blijven vergiftigen; ze zijn hulpeloos. De arme kinderen, zij rekenen op ons, ze denken dat wij het beter weten, maar het is ook onze fout niet. We moeten gewoon veranderen.

    Waarom is het onze fout niet? Omdat we het ook zo geleerd hebben. En onze grootouders, onze overgrootouders hebben het ook zo geleerd. En omdat we het te druk hebben, te druk met te werken voor dagelijkse overleving, hebben we geen tijd om onderzoek te doen, dus we wisten het niet dat deze dingen echt giftig voor ons zijn.

    En bovenal, het eet onze planeet op. Het doodt niet enkel mensen, het doodt niet enkel dieren, het doodt onze planeet. En we moeten het stoppen om onze wereld te redden. We moeten ons gewoon omdraaien, dat is het. Wandel gewoon in de tegenovergestelde richting, de juiste weg, zonder nog leed te veroorzaken; zonder meer levens te nemen, maar door alle wezens lief te hebben en te beschermen. Dat is de sprong die de hele mensheid nodig heeft.

    We zullen ons helemaal anders voelen nadat we die sprong maken. We zullen voelen dat we automatisch naar het hoger niveau van bewustzijn evolueren. Beeld je gewoon in dat we groot, sterk, intelligent en bekwaam zijn. We zijn bekwaam om allerlei dingen te planten om te eten, en we zouden onze kracht, onze intelligentie, onze vermogens niet mogen gebruiken om te kwellen, te molesteren, om leed te veroorzaken en om die kleine, hulpeloze, onschuldige dieren te vermoorden, die ons nooit enig nadeel berokkend hebben. Volgens de wet, zijn ze onschuldig. En als wij onschuldige wezens doden, zouden wij gestraft moeten worden. Mijn verontschuldigingen indien ik je gekrenkt heb, maar dit is de waarheid. En ik ben er zeker van dat je het begrijpt.

    Via onze sprong in deze evolutie, kunnen we dit bestaan van verlangen en vrees verlaten, naar een echt leven van vrede en liefde en verlichting - van de vicieuze cirkel van doden, lijden, en geweld naar een cirkel van liefdevolle vriendelijkheid, bescherming, en geluk.

    Kunnen we ons een wereld inbeelden waar de zwakken nooit de sterken moeten vrezen, waar er geen geweld meer is, geen gevecht tussen buren dichtbij of veraf, en geen enkel kind moet sterven van honger, dorst of ziekte, elke paar seconden, elke dag, terwijl hun moeder toekijkt, compleet hulpeloos met haar hart verdrinkend in verdriet?

    Terwijl ik spreek, sterven er ergens veel kinderen. Elke paar seconden, sterft er een kind van honger. We kunnen dit niet langer doen. We kunnen niet langer wachten. We moeten die levens redden - niet enkel de levens van de dieren, maar de levens van onze kinderen, ook al zijn het niet onze kinderen, kinderen van andere mensen.

    Vlees veroorzaakt zoveel leed omdat het honger en oorlog veroorzaakt. We gebruiken al onze granen, soja en goede grondstoffen, en land en water om de vleesindustrie te onderhouden, en daarom heeft de wereld een tekort aan voedsel en water. Dus, om levens te redden moeten we de vleesindustrie stopzetten.

    De manier waarop wij leven op dit moment, is een heel gedegradeerde toestand van wat we echt zijn. Wij zijn de kinderen van God, die geheel liefdevol en vriendelijkheid is. Wij zijn de erfgenamen van de Hemel. We zijn het gewoon vergeten. Kan je je een God inbeelden die hier op Aarde komt en alles wat Zhij ziet doodt om op te eten? Sorry, als er zo een God is, wil ik Zaar kind niet zijn. Zouden jullie de kinderen willen zijn van zo'n God?

    Oké, nee. Dank u. Dank u. Jullie zijn zo lief. Nu, als God enkel genadig is, enkel mededogen, enkel liefdevol, en wij zijn de kinderen van God, denk je dan niet dat wij als kinderen van God op Aarde zouden moeten wandelen?

    We moeten het pad van liefde en mededogen bewandelen. We moeten onze Vader vertegenwoordigen als we Zijn naam willen eren. We bidden steeds elke dag: "Gezegend zij uw naam... in de Hemel en ook op Aarde", maar wat doen we om Zaar naam te zegenen? We moeten Haerm vertegenwoordigen.

    We bidden steeds tot God omdat we geloven dat God barmhartig, beschermend, mededogend en liefdevol is. En we zijn de kinderen van God, we moeten deze kwaliteiten vertegenwoordigen. Wij zijn die kwaliteiten: we zijn liefdevol en vriendelijkheid. We werden gewoon misleid, verkeerd ingelicht, en we zijn het vergeten. Dus herinner het je alsjeblieft gewoon. Deze kwaliteiten zijn diep in ons, dus we weten dat er iets beter moet zijn dan wat we rondom ons zien.

    We hebben voorbeelden  in onze geschiedenis van mensen wiens leven zo verheffend was dat zij tot vandaag nog steeds schitteren - niet enkel spirituele leraren, maar filosofen zoals Plato, politici zoals Socrates, de wiskundige Pythagoras, de dichter Ralph Waldo Emerson van Amerika. Zij waren allen vegetariërs. Zijn jullie verbaasd? Nee, dat zijn jullie niet. Jullie zien er niet verbaasd uit volgens mij. Dus jullie wisten dat al. Alle grootse mensen zijn vegetariërs of veganisten. Dus, als we hen nauwkeurig bestuderen, zullen we zien dat zij het veganistische eetpatroon onderwezen als de kern van geciviliseerd leven.

    Het veganistische eetpatroon is één van de eerste grootste daden van mededogen, van een ander leven niet te deren, en zelfs het milieu niet te beschadigen. Als we voeding met vlees vergelijken met een veganistisch eetpatroon, vergt het ongeveer 14 keer zoveel water, 6 keer zoveel graan, 10 keer zoveel energie, en meer dan 20 keer zoveel land, wat dikwijls kostbaar regenwoud vernietigt.

    Veganist zijn is een goede zaak in termen van deugdzame verdienste, alsook het behoud van onze enige thuis. Hoe minder schade en afbreuk we toebrengen aan de planeet en haar inwoners, hoe minder we moeten betalen. We betalen behoorlijk wat nu en we zullen veel meer betalen, als we de vlees/dierenindustrie niet stoppen.

    Hoe meer we onze liefdevolle vriendelijkheid en bescherming naar alle wezens brengen, hoe grootser we zullen zijn in de wereld, hoe grootser het gevoel in ons hart zal zijn alsook in het Koninkrijk van de Hemel. Daarom hebben grootse Meesters en andere verlichte zielen van het verleden ons allen het ene en hetzelfde geleerd, dat als we niet benadeeld willen worden, we geen schade aan anderen mogen toebrengen. Kijk naar alle religies, ze zeggen allemaal hetzelfde, deze zin, dezelfde betekenis. Alles wat goed is voor ons, zouden we voor anderen moeten doen; zodat wat we zaaien, we zullen oogsten zonder falen. Daarom onderwezen zij ons om geen dieren te eten en veganist te zijn.

    Als we die sprong maken, een heel kleine verandering in het eetpatroon, in plaats van vlees, in plaats van dierlijke proteïne, kiezen we plantaardige proteïne, dat sowieso eerste klasse is. Dierlijke proteïne is tweede klasse, waarom? Omdat zij de eerste klasse groenten en fruit gegeten hebben, en dan eten wij het vlees. Dat is tweede klasse. Wij zijn mensen, waarom kiezen wij tweede klasse dingen? Het komt ons niet ten goede. Dus we moeten deze sprong maken.

    We moeten deze sprong maken, dames en heren, want als we het doen, zal het Gouden Tijdperk hier zijn in een mum van tijd, een tijd van vredevol leven inhuldigend, zonder het eeuwig verlies van leven - tientallen miljarden vroege sterftes elk jaar! Gekweld en vermoord voor ons vluchtig plezier, dat we steeds zouden kunnen vervangen. Vlees kan vervangen worden.

    Er zijn zo veel wonderen van aards leven die we nog moeten ervaren en ontdekken, zo veel wetenschappelijke kennis om geopenbaard en verkend en uitgevonden te worden en ongelofelijke technologieën die uitgevonden en ontwikkeld moeten worden! Er zijn betere sociale systemen. Dit zijn dingen die veelal boven ons huidig niveau van logica of zelfs onze verbeelding gaan, maar, ze kunnen enkel bereikt worden door onze wijsheid en creatieve kracht te raadplegen.

    Om deze wijsheid te kunnen openen, moeten we eerst de schadelijke, belemmerende elementen verwijderen die het blokkeren en onderdrukken, zoals vlees, zuivel, vis, gevogelte en alle dierlijke producten. Deze dingen verhinderen onze intelligentie, vertragen onze vooruitgang, niet enkel spiritueel, moreel, maar ook technologisch.

    Tenslotte, naast onze persoonlijke redenen om een gouden eeuw te willen verwelkomen, moeten we ook aan de planeet denken, en ik weet zeker dat je dat weet, we riskeren nu om ze op elk moment te verliezen. Dus, deze sprong in bewustzijn is ook om de planeet te redden, en alle andere wezens die een harmonieuze wereld verdienen om in te leven.

    Als iedereen deze sprong of verandering maakt, kunnen we onze planeet redden. Ik beloof het, met alle eer die ik heb, en laat God getuige zijn. Tegelijkertijd, verheffen we onszelf, wat heel, heel erg over tijd is.    Het menselijke ras is klaar voor vooruitgang    Het is hoog tijd dat het menselijke ras naar een hoger niveau van bewustzijn stijgt. Ze zouden nobel, aardig en barmhartig moeten zijn. Wees veggie, word groen, doe goed, is niet alleen voor de planeet, het is voor de veredeling, spirituele verdiensten en kwaliteit van het hele menselijke ras. Zij moeten het doen, alleen al om gewoon nobel te zijn.

    We moeten terugkeren naar onze zorgende en meedogende aard binnenin ons hart. Dat is heel simpel. Wij zijn zo. Wij zijn mededogend. Wij zijn genadig, wij zijn zorgend.

    Als we echt ware harmonie willen zien geboren worden tussen mensen en dieren en natuur en Hemel, moeten we in harmonie zijn, moeten we in harmonie leven, en in harmonie handelen, wat ook inhoudt dat iedere keer als we aan tafel gaan, we ook harmonieus eten.

    Het maken van een veganistische keuze is dus een echte vooruitgang in de evolutie en goedheid van onze menselijkheid. En dan weten we ook dat soort soort zoekt, goedheid meer goedheid aantrekt. Als we deze barmhartige waarheid delen met anderen, zal niet alleen onze eigen menselijkheid worden verheven, maar ook die van de wereld.

      Voorgaand      Volgende   
  • Hoofdstuk 1.
   Hoofdstuk 2.
   Hoofdstuk 3.
   Hoofdstuk 4.
   Hoofdstuk 5.
   Hoofdstuk 6.

  • Home  |   Author   |   News  |   Columns  |   Reviews  |   Quotes  |   Resources  |   Download  |   Feedback  |   Read in HTML for slow internet connection
  • For the latest urgent messages, please visit www.SupremeMasterTV.com For other publications and Artworks by Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *