• Hoofdstuk Twee. Waarschuwingstekens om de mensheid te ontwaken > Pak het probleem nu bij de wortel aan
   • III. Pak het probleem nu bij de wortel aan    Stop de grootste bijdrager aan onze milieucrisis


    “Vee is één van de belangrijkste bijdragers aan de allerergste milieuproblemen van vandaag. Dringende actie is vereist om de situatie te verhelpen.” 59

    —Dr. Henning Steinfeld, Hoofd van de Afdeling Vee Informatie en Beleid, FAO, VN.

     
    “Vee is de belangrijkste aandrijver van ontbossing. Vee is de grootste, alleenstaande oorzaak van watervervuiling. Vee produceert meer broeikasgassen dan alle transportmiddelen  gecombineerd wereldwijd.”

    — “De Lange Schaduw van Veeteelt”

    Stop met elk probleem van aardopwarming op onze planeet te wijten aan CO2. Het moet ons verweten worden. Het moet de vleesindustrie verweten worden. Het is de vleesindustrie waarop we ons moeten toeleggen om te stoppen, om af te schaffen. Om klimaatverandering en de verkwisting van bossen en land te  beëindigen, stop met er omheen te draaien. Zeg waar het op aan komt: De vleesindustrie moet stoppen.

    De slimste manier zou zijn om de verslechtering van de aardopwarming te stoppen door veganist te worden. Het klinkt heel simpel maar het is de beste oplossing, de meest effectieve en het effect ervan zal vrijwel onmiddellijk worden gevoeld. Zonder deze belangrijkste, meest tijdeffectieve verandering, ongeacht wat we proberen te doen, het zal niet voldoende zijn om de ergste gevolgen die we opgestapeld hebben af te wenden.

    Bovendien kunnen we de problemen die we nu tegenkomen - zoals de opwarmende atmosfeer, watertekort, voedselschaarste, woestijnvorming - snel kwijtraken door het stoppen van de vleesproductie. Stop nu, niet verder!


    “Eet geen vlees. Dit is iets waar het IPCC vroeger bang voor was om te zeggen, maar nu hebben we het gezegd: Eet alstublieft minder vlees — vlees is een erg koolstofintensief consumptiegoed.”
    60

    Dr.  Rajendra K.  Pachauri    Het basisprobleem is van spirituele oorsprong


    “Niets zal de menselijke gezondheid zo ten goede komen en de kans op overleving van leven op Aarde zo verhogen als de evolutie naar een vegetarisch eetpatroon.” 61

    Albert Einstein

    Zoals ik voordien heb vermeld, moeten we het probleem bij de wortel aanpakken.

    De wortel van het probleem is de oorzaak van aardopwarming, en die wortel is onze onvriendelijkheid ten aanzien van onze medebewoners.

    Elke actie lokt een reactie uit, en dit is heel wetenschappelijk.

    Zie je, als we een appelzaadje planten, zullen we een appelboom krijgen, en die appelboom zal na een tijdje appels dragen voor ons. Dat is een levenscyclus. Als we doden, kunnen we daar geen leven van verwachten. Elke handeling draagt daarna dezelfde vruchten. Dit is niet in religieuze zin; het is wetenschappelijk.

    Dus, nu, de wortel van ons probleem is dat we onvriendelijk geweest zijn tegen onze medebewoners: de levende, voelende, wandelende, handelende, liefdevolle wezens, zoals dieren, van alle grootte en vorm. En we zijn ook onvriendelijk geweest jegens ons milieu.  We hebben dus onze medebewoners uitgemoord, en we hebben onze omgeving verwoest, zoals ontbossing en verwoesting van het water en verwoesting van de lucht. Hieruit kunnen we geen betere uitkomst verwachten.

    Deze droevige kreten, de volslagen ellende en pijn van deze lijdende dieren die in vuiligheid leven, onderdrukt, in de martelende begrenzingen van enge kooien, en die elke dag in duisternis leven, nooit opnieuw het zonlicht zien, en ook de extreme kwelling voor en na gedood te worden, hebben Hemel en Aarde geschokt.

    Daarom zijn de natuurrampen, droogtes er om de kwaadaardige daden van de mensheid weg te wassen en om als waarschuwing te dienen, en ook om mensen aan te raden om ten goede te veranderen zodat de toekomst helder, gelukkig zal zijn, en dat er geen lijden zal zijn, zoals bij de dieren.

    “Wat je zaait, zal je oogsten.” Elk heilig boek onderwijst ons om zo te zijn, dus de mensheid moet wakker worden; anders, zullen we de gevolgen moeten dragen.

    Dus, om het probleem op te lossen waar we nu voor staan, moeten we onze handelingen omkeren. We moeten lief zijn voor onze medebewoners. In plaats van hen te doden, hen te vermoorden, hen op te offeren, moeten we voor hen zorgen, moeten we lief zijn voor hen, hen verzorgen. En in plaats van te ontbossen, moeten we opnieuw bomen planten. Zorg dragen voor elke omgeving die we hebben. En in plaats van onze planeet, de lucht te vervuilen, moeten we ons keren naar vriendelijk en duurzame energie. Gewoon onze handelingen omkeren.

    We moeten in overeenkomst zijn met de universele energie, de liefdevolle wet van de natuur. Als de mensheid geen andere levensvormen respecteert, dan zal het mensenleven ook in gevaar zijn, omdat we allemaal verbonden zijn.

    Wij hangen allemaal van elkaar af om te overleven, tot aan de kleine worm die ons land bebouwbaar maakt. Maar als mensen zich afwenden van doden en voor de diervrije levenswijze kiezen, dan zullen ze oogsten van de zaden van vrede en vriendelijkheid. 

    We bidden dat genoeg mensen dit zullen doen, en snel, want we hebben tijd te kort.

     

    Keer terug naar ons liefdevolle Zelf en red de planeet    We moeten begrijpen dat natuurrampen het gevolg zijn van de negatieve energie in onze atmosfeer. En deze negatieve energie in onze atmosfeer is geschapen door onze gevoelens, onze gedachten en handelingen van ofwel haat, geweld, en het doden van zoveel menselijke en onschuldige dierenlevens. Als we onze rampbroedende, tergende houding niet veranderen, zal er nooit een einde komen aan rampen.

    We moeten ons denkpatroon en onze levensstijl veranderen naar een hoger en meer mededogend en nobel niveau. We moeten terugkeren naar onze ware, liefdevolle zelf door alle levens te koesteren en te beschermen, en onmiddellijk beginnen met een veganistisch eetpatroon om onze planeet te redden, die kostbaar en prachtig is. Veganisme, vegetarisme is de beste en snelste oplossing.

    Vegetariër zijn is gunstig voor elke soort spirituele vooruitgang. In feite, alle wijze, oude leringen van wijzen sinds mensenheugenis hebben gewezen op het belang van een welwillende plantaardige voeding. Het is een fundamentele vereiste voor een spirituele beoefenaar.

    Het concept achter het afzien van dierlijke producten is ahimsa - wat geweldloosheid betekent. Door deel te nemen aan het veganistische eetpatroon, voorkomen we ook de slechte vergelding van het doden en is dat dus geen obstructie, belemmering voor onze spirituele reis.

    Veganist zijn betekent simpelweg dat we alle dieren beschermen. Dit doden van andere wezens moet gestopt worden opdat de mensheid zich als een beschaving kan ontwikkelen. De voordelen daarvan zijn veelvuldig. Naast het herstel van de gezondheid, zal de biodiversiteit kunnen gedijen, het evenwicht van de planeet hersteld zijn, samen met het verlichten van ons eigen geweten en onze capaciteit voor verhoogd bewustzijn.

    Al deze zijn de vruchten van een meedogender eetpatroon. Deze liefdevolle houding creëert ook een vredigere atmosfeer die meer troost brengt naar alle wezens. In het reine met onszelf in de wetenschap dat we niet de oorzaak zijn van angst en pijn aan onze dierlijke broeders, zullen we de innerlijke rust hebben om onze spirituele inspanningen met heel ons hart voort te zetten.

    En op grotere schaal, zal ook onze planeet geheeld worden. Net zoals een persoon genezen wordt door te veranderen naar een mededogend eetpatroon – soort zoekt soort. De goede, liefdevolle, meedogende energie zal de duisternis afwenden die nu voor ons dreigt te naderen, die nu voor ons opdoemt.

    Wij zullen, in het kort, een paradijs op Aarde hebben.

     

    Ontwaak alstublieft!

    door de Hoogste Meester Ching Hai

    O, wereld, ontwaak en aanschouw

    Rivieren en bergen zijn in verwarring

    Verbrande bossen, uitgeholde heuvels, opgedroogde stromen

    Waarheen gaan de arme zielen op het einde van alle dromen?

     

    O grote Aarde, moge uw kwelling verzacht worden

    Moge deze tranen afnemen met de hardnekkige nacht.

    O zeeën en meren, stop niet uw melodieën

    Laat hoop toe voor een volgende dag onder de mensheid…

     

    O zielewezens, moge er uitstel zijn in het hiernamaals

    Ook al vertrok je zonder het laatste woord.

    Laat het pulseren van mijn hart bedaren

    In afwachting van het tijdig berouw van de Aardbewoners.

     

    O diepe bossen, behoud uw ware zelf

    Bescherm het menselijk ras in hun momenten van vergissing.

    Aanvaard alstublieft mijn oprechte duizenden tranen

    Om uw majestueuze bomen, bladeren en wortels te voeden.

     

    O hart, bespaar uw gehuil

    Zodat mijn ziel kan rusten in lange nachten.

    Gedroogde tranen en ik ben sprakeloos

    Geschrei uit sympathie voor de gekwelden!

     

      Voorgaand      Volgende   
  • Hoofdstuk 1.
   Hoofdstuk 2.
   Hoofdstuk 3.
   Hoofdstuk 4.
   Hoofdstuk 5.
   Hoofdstuk 6.

  • Home  |   Author   |   News  |   Columns  |   Reviews  |   Quotes  |   Resources  |   Download  |   Feedback  |   Read in HTML for slow internet connection
  • For the latest urgent messages, please visit www.SupremeMasterTV.com For other publications and Artworks by Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *