• Kapitel 2. Varningstecken för att väcka mänskligheten > I. Det är värre än det värsta tänkbara scenariot
  • I. Det är värre än det värsta tänkbara scenariot

   Vår nuvarande kurs av klimatförändringen är värre än det värsta scenario som beräknats av FN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), och de skadliga och ofta dödliga effekterna har redan visat sig genom extrema händelser som orkaner, översvämningar, torka och värmeböljor.

    

   Även om världen minskar på växthusgaserna, kommer det att ta tid för planeten att återhämta sig från de gaser som redan finns i atmosfären.

     

   Därför är det nödvändigt att fokusera på kortlivade gaser, nämligen

   metan. Metan genererar minst 72 gånger mer värme än CO2, i genomsnitt under en 20-årsperiod. Största källan till metan är djurindustrin, vilken är en av de främsta orsakerna till den globala

   uppvärmningen som måste stoppas.

   Men först, låt mig dela med er några av de senaste bevisen på  klimatförändringens effekter på människor och djurens liv.   Arktis och Antarktis is smälter


    

   Arktis smälter 

   Arktis eller Nordpolen kan vara isfritt 2012, 70 år före IPCC beräkningar. Utan den skyddande isen som reflekterar solljuset, kan 90 procent av solens värme komma in i öppet vatten, vilket påskyndar den globala uppvärmningen.16

   Förändringen i det arktiska istäcket är dramatisk och klimatforskare säger att endast 10% är äldre och tjock is numera, medan över 90 procent av isen är nybildad och tunn.17

    

     

   "Negativ spiral” och Skenande global uppvärmning

   Om havsvattnet blir varmare, då kommer isen att smälta snabbare. När isen har smält, blir det ingen återspegling av värmen tillbaka till rymden.

    

   Genomomsnittligt, per månad, Arktis istäcke september 1979 till 2010


   Grönlands och Antarktis is smälter

    

   Om även den massiva isen på Grönland och Antarktis fortsätter att smälta så väntas stigande havsnivåer och kraftigare stormar som är katastrofala. Om hela Västantarktis smälter, skulle den genomsnittliga havsnivån stiga globalt med åtminstone 3,3 till 3,5 meter,19 vilket drabbar över 3,2 miljarder människor, vilket är hälften av världens befolkning, som bor inom 321 kilometer från kustlinjen.

    

   De amerikanska vetenskapsmännen från National Snow and Ice Data Center säger nu att att om hela Antarktis skulle smälta skulle havsnivån stiga till en mycket högre nivå än väntat, en del säger till och med upp till 70 meter (230 fot), vilket innebär död för allt liv på Jorden.20


   Sjunkande mark och klimatflyktingar


   På grund av stigande havsnivåer, sjunker öar medan vi talar, med Tuvalu, Tonga och cirka 40 andra önationer som planerar att flytta hela befolkningen i sitt land.

   En rapport från Internationella organisationen för migration visar att det kan bli 200 miljoner, eller till och med upp till en miljard människor som kommer att bli klimatflyktingar år 2050, eller inom vår livstid.21 Det är människor som måste lämna sina öar eller hem nära kusten, på grund av stigande havsnivåer eller permafrosten som smälter och orsakar att hela samhällen eller nationer kommer att sjunka och kollapsa.22

   (Se Bilaga 1 för data om havsnivåhöjning och dess världsomspännande effekter.)


    

   Metanhydrat: en tickande tidsinställd bomb

    

   En annan Arktisk förändring är att permafrosten tinar, ett normalt fryst jordlager som innehåller metan [metanhydrat). Upptining av detta skikt har under de senaste åren orsakat att metan släppts ut, och att halterna i atmosfären har ökat kraftigt sedan 2004.23

    

   Ytterligare ökning av den globala uppvärmningen med mer än två grader Celsius kan orsaka att miljarder ton mer metangas, hydrat från  havsbotten kommer att släppas ut i atmosfären, vilket leder till massförintelse av liv på denna planet.

    

    


    

   “En temperaturökning med bara några grader skulle orsaka dessa gaser förångas och “bubblar” upp i atmosfären, vilket ytterligare skulle höja temperaturen, vilket skulle frigöra ännu mer metan, mer uppvärmning av jorden och haven ytterligare och så vidare. Det finns 400 gigaton metangas låst i den frusna arktiska tundran

   -  tillräckligt för att starta denna kedjereaktion... När den cykeln  utlöses, kan det leda till skenande global uppvärmning.” 24

   — Geolog John Atcheson

    


   Det är inte bara att vattnet stiger som vi är oroade över, det är gas, svavelväte och metan, och alla typer av gaser i havet.
   25 Det kommer även att smälta mer is om metan kommer ut ur permafrosten, etc., och från havet också och från all boskap, djuruppfödning. Det läggs ihop, och det skulle stanna i atmosfären under lång tid.


   Vid den punkt utan återvändo som vi skulle närma oss då, kan inga förändringar ske längre. Ingenting vi gör, kommer att hjälpa längre. Kanske ingen eller väldigt få kan överleva.

    

   När planeten förstörs, kommer den att se ut som Mars, obeboelig. Det tar miljontals år, ibland hundratals miljoner år tills någon planet återhämtar sig, om det sker alls.

    

   Ju snabbare vi ändrar på oss, desto bättre och då kan vi stoppa klimatförändringarna. Vi kan återställa planeten mycket snabbt, på nolltid, men om vi inte gör något kommer planeten också  att förstöras snabbt och på nolltid.


   Glaciärerna smälter och orsakar vattenbrist   Effekter av att Glaciärerna smälter

    

   De flesta av planetens glaciärer kommer att vara borta inom några decennier och äventyra överlevnaden för mer än två miljarder människor. En miljard av dessa människor kommer att drabbas av effekterna av att Himalayas glaciärer drar sig tillbaka, vilket redan har inträffat i en takt snabbare än någon annanstans i världen med två tredjedelar av regionens mer än 18000 glaciärer som viker undan.26


   De första effekterna av glaciärsmältning är destruktiva översvämningar och jordskred. När det glaciära istäcket fortsätter att dra sig tillbaka, minskar nederbörden och förödande torka och vattenbrist blir resultatet.27


   Det förfärliga tillståndet hos världens glaciärer

    

   I delstaten Montana, USA, förväntas de berömda glaciärerna i Glacier National Park nu försvinna inom ett decennium.28 Coloradofloden [som bygger på packad snö,] levererar vatten till sju västliga stater, är torr.29


   I Peru finns 70% av Andernas glaciärer, med toppar som förser landets befolkning med både vatten och vattenkraft. De förväntas försvinna fram till 2015, på bara några år.30

   (Se Bilaga 2 för mer information om global glaciärreträtt.)


    

    

   Överfiske, döda zoner och försurning av haven    

   Den USA-baserade Pew Commission fann att överfiske är det största hotet mot marina ekosystem, följt av jordbrukets avrinning, inklusive stallgödsel och handelsgödsel som används till fodergrödor.31

    

   Klimatförändringen skapar döda zoner i havsområden och de är nu fler än 400. Dessa [döda zoner] uppstår på grund av att gödningsmedel, till stor del från boskap, rinner ut i havet, vilket bidrar till bristen på syre som är nödvändigt för att stödja liv.32

    

    

                                         Vatten  förorenat med Red Tide algblommning, som orsakar  döda zoner
                                         vid stranden i Copacabana, Rio de Janeiro, Brasilien.


    

   Forskarna  beräknar  att  mer  än  90%  av  världshavens  stora  fiskar har försvunnit under de senaste 50 åren på grund av det kommersiella fisket.33

   De varnar för att med nuvarande takt av fiske kommer det att ske en global kollaps av alla arter som fiskas år 2050 och de menar att insatser för återhämtning måste startas omedelbart.34   Globala förluster av marina arter:

   den nuvarande utvecklingen av fisk minskningen

    


   “Accelerating Loss  of Ocean  Species Threatens Human  Wellbeing,” Science, November 3, 2006,  http://  www.compassonline. org/pdf_files/WormEtAlSciencePR.pdf and B. Worm  et al., “Impacts of Biodiversity Loss  on Ocean  Ecosystem Services.”

    

    

   Brist på vissa fiskar har bidragit till högre syrahalt i havet, vilket i sin tur minskar havets kapacitet att absorbera koldioxid.

    

   Valar och delfiner drivs ut från havet eftersom villkoren försämras, det är kvävande för dem. Ibland ligger hundratals åt gången, döende på stränder eftersom de inte kan tolerera det giftiga havsvattnet längre.35

    

    

    Extrema väderförhållanden


    

   Under det senaste decenniet har vi åtminstone två gånger sett den hetaste genomsnittliga årliga temperaturen som någonsin uppmätts i vår planets historia. Under 2003 års rekordvärmebölja som slog till i Europa, krävdes tusentals liv. Värmeböljor föregick också de värsta skogsbränderna någonsin i Australiens historia.36


   Staten Puebla [i Mexiko] har märkt ökade skogsbränder under de senaste åren nederbörden har minskat med 200 liter per kvadratmeter
   en ökning av den genomsnittliga årliga temperaturen till 17,5 grader Celsius. Vintertemperaturen är nu också över det normala.


   Under de senaste fem åren (2003-2007), hade Peru minst tre extrema temperaturhändelser och översvämningar har drabbat mer än 500 000 människor. På bara 30 år, har översvämningarna ökat med mer än 60% och lerskreden med 400%.37  Den peruanska presidenten Garcia utlyste undantagstillstånd år 2009 på grund av klimatförändringar, stark kyla och frost i södra Anderna som dödat närmare 250 barn, och gjort många andra sjuka.38

    (Se Bilaga 3 för uppdaterade uppgifter om extrema globala väder- förhållanden.)

    

    

   Klimatet definieras inte bara som medeltemperatur och nederbörd utan också  av frekvensen och intensiteten hos väderförhållandena. Klimatförändringarna som är framkallade av människor har en potential att påverka förekomsten och svårighetsgraden av ytterligheter såsom värmeböljor, kyla, vågor, stormar, översvämningar och torka.39

                        — The United States Environmental Protection Agency

    

    

   Ökad frekvens av naturkatastrofer


   Torka, ökenspridning och skogsbränder

    

   Enligt Förenta Nationerna, påverkar ökenspridning, vilken orsakas av avverkning av för många träd samt skador som uppstår genom boskap som betar, välbefinnandet hos mer än 1,2 miljarder människor i fler än 100 länder som är i riskzonen.40

    

   Dyrbart färskvatten sinar också, till exempel har akvifärer sinat under större städer som Peking, Delhi, Bangkok och dussintals andra regioner, såsom centrala USA. Floderna Ganges, Jordanien, Nilen och Yangtze har reducerats till en rännil under stora delar av året.

    

   I Kinas värsta torka på 50 år [år 2009], förlorades vitala grödor i minst 12 nordliga provinser, vilket kostar nationen miljarder dollar för hjälp till jordbrukare med förluster på grund av torkan.41

    

   Under 2009, har bränder i Nepal och Australien, kraftigt intensifierats på grund av torkan.42 I Afrika har Somalia, Etiopien och Sudan, för att bara nämna några länder, lamslagits av torka.

    

   Forskare säger att den amerikanska västern står inför en förödande kris på grund av torkan, eftersom glaciärerna i bergen släpper ifrån sig stora reserver av vatten.

   (Se Bilaga 4 för information om stor global torka och katastrofer såsom skogsbränder.)

     

   Ökande frekvens av stormar och översvämningar

   Intensiteten och varaktigheten av orkaner och tropiska stormar har noterats öka med 100% under de senaste 30 åren, vilket forskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA säger sannolikt sker på grund av klimatrelaterade ökningar av havstemperaturen.


   Enligt vetenskapsmän vid Georgia Institute of Technology, USA, har antalet mest destruktiva kategori 4 och 5 orkaner fördubblats världen över under de senaste 35 åren. Kategori 5 stormar ger den högsta nivån av förstörelse i större städer och varaktigheten har också ökat med 75% sedan 1970-talet.

    

   En av dessa stormar, vars effekter fortfarande kan ses och känns av, var orkanen Katrina år 2005, som ödelade framför allt områden runt New Orleans, där människor fortfarande inte återhämtat sig, sina hem och sina liv i dag. US National Oceanic and Atmospheric Administration sade att för första gången någonsin nådde sex tropiska cykloner land på Förenta staternas fastland under år 2008.

    

   Nordatlanten och Indiska oceanen är de två områden som har de starkaste orkantrenderna.


   Supreme Master Ching Hai InternationalAssociation’s hjälparbetare i Pakistan, 2010   Supreme Master Ching Hai International Association’s hjälparbetare på Haiti, 2010


   Förlust av biologisk mångfald


   Ledande miljöforskare säger att minskningen av vilda djur på grund av att arter utrotas är så snabb att det inte finns någon modern jämförelse. Forskare förutspår nu också att 16 000 av jordens hotade arter kan dö ut 100 gånger snabbare än man tidigare trott.

    

    

   “Den eminente Harvardbiologen Edward O. Wilson, och andra forskare, uppskattar att den verkliga andelen som utrotas är mer än 1.000 till 10.000 gånger fler. Mellan 2,7 och 270 arter dör ut varje dag.” 49

    

   — Julia Whitty

    

    

   20% - 40% arter av organismer på Jorden kommer sannolikt att dö ut under detta århundrade enbart på grund av den globala uppvärmningen, utan att ens inkludera de andra faktorer som har med den att göra.50 

   — Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC

    


   vattenbrist


   Krympande vattentillgångar har orsakat ökande spänningar och även fått konflikter att bryta ut för så många människor, även missgynnade bönder, som inte har tillräckligt med vatten eller som kämpar för sin andel.

   Det är tiotusentals floder och sjöar som dör över hela världen. Människor dör av torka. Folk lämnar sina byar, sina hemstäder eftersom de inte har något mer vatten att dricka.51

   En miljard människor har inte tillgång till rent, säkert vatten. 1,8 miljoner barn dör varje år på grund av sjukdomar från förorenat vatten.52


    

   Matbrist


   Förenta Nationerna meddelade att från och med 2009 ser världen det största antalet hungriga människor på fyra decennier. Det finns 1,02 miljarder människor i världen som inte har tillräckligt med mat.53

    

   I Peru har på grund av stark värme och torka under de senaste 12 åren,

   140 000 hektar potatis och majsodling blivit förstörd – lika mycket mat som

   kunde ha räckt till 11 miljoner människor.


   I Afrika upplever Zimbabwe, Somalia, Mauritius, Moçambique och Sudan - för att bara nämna några - förvärrad torka som gör det svårt att plantera grödor, vilket bidrar till brist på mat och ger stigande priser.

    

   Lägg detta till ökenspridning och skogsskövling som ytterligare försämrar marken. Ökande temperaturer innebär oregelbunden nederbörd

   - antingen för litet eller för mycket åt gången – och så härjar översvämningar som dränker grödor och bränder som bränner ner skogen.

    

   Dessa effekter av klimatförändringen ökar osäkerheten hos livsmedels- försörjningen och livsmedelskrisen.

   (Se Bilaga 7 för information om klimatförändringen och den globala livsmedelsbristen.)

    


   Människors hälsa


    

   Människor lider av klimatförändringar

    

   Enligt schweizisk forskning, är klimatförändringar redan ansvarig för

   315 000 dödsfall varje år, och 325 miljoner människor som påverkas svårt.54  Till detta kommer en ekonomisk förlust på 125 miljarder dollar per år.55

   De värst drabbade är utvecklingsländer i Afrika, och andra mycket hotade

   områden som i södra Asien och små önationer.


   Dessutom bor 99% av människorna som dör på grund av naturkatastrofer, i Asien.

     

   Sjukdomar som sprids av insekter

    

   Myggor orsakar denguefeber som setts för första gången i Piura [Peru], eftersom de sprids till nya områden på grund av klimatförändringar.56  Det finns också ökad risk för sjukdomar såsom malaria, eftersom myggorna sprider sig till högre höjder. FN befarar att hundratals miljoner människor i Afrika är i riskzonen.57

   (Se Bilaga 8 för ett utdrag från “Six Degrees: Vår framtid på en varmare planet ”, av Mark Lynus.)

    

     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *