• Kapitel 3. Ekologisk Veganism för att läka Planeten > II. Det är den snabbaste och grönaste lösningen
  • II.  Det är den snabbaste och grönaste lösningen   Kyl planeten omedelbart


   Marianne Thieme, en av grundarna av Party for Animals i Nederländerna har tydligt pekat på miljövinster genom att minska på kött i kosten. Till exempel, om alla britter avstår från kött sju dagar i veckan, skulle det vara likvärdigt med att vända hälften av landets 25 miljoner hushåll till utsläppsfria hem. Vid sex dagar i veckan, skulle det vara detsamma som om landets 29-miljoner bilar helt tas bort från vägarna.

    

   Den ekologiska vegan dietens utsläpp besparingar

    

   Växthuseffekt från olika typer av matvanor, per capita och per år, presenteras bil körd kilometer *

   Källa: Foodwatch Organic A Climate Saviour? The foodwatch report on the greenhouse effect of conventional and organic farming in Germany. May 2009, p. X.

    

   Jämförelse med konventionell kött-diet

    

      En ekologisk [köttbaserad] kost ger 8% besparingar i utsläpp av   

       växthusgaser

    

      En djurfri vegankost ger mindre än 1/7 växthusgas- utsläppen i en      

   köttdiet - 86% besparingar i utsläpp av växthusgaser.

    

       En ekologisk vegankost ger 94% besparing av utsläppen av

   växthusgaser.101

    — Foodwatch rapport om växthuseffekten av konventionellt och ekologiskt jordbruk i Tyskland

     

   Den gnaste av all gn politik, gnaste av alla gna åtgärder, mest medkännande, den mest heroiska, livräddande insatsen, är vegankost.

    

   Det är baserat på den betydande, planetkylande effekten av att ta bort metan från atmosfären, vilket sker när vi går över till ekologisk vegankost. Förutom att ta bort de skadliga metanutsläppen, ekologiska markberedningsmetoder kan faktiskt lagra 40% av kolet tillbaka till jorden. Så att vara veg är ett sätt att inte bara eliminera större utsläpp, utan även att absorbera ännu mer koldioxid från atmosfären.

    

   Med detta synsätt arbetar vi mot att kunna rädda världen. Eftersom övergången till djurfri kost tar bort all metanproduktion och tillhörande föroreningar samt allt djurplågeri, kommer det att bidra till att vända dessa planetariska katastrofer, såsom tsunamier, översvämningar, stormar, tyfoner och jordskred, etc., etc.

    

   I själva verket, sade chefen för FN: s ramkonvention om klimatförändringar, Mr Yvo de Boer, redan i juni 2008 att “Den bästa lösningen vore för oss alla att bli vegetarianer.” Han menade veganer.   Var vegan: den grönaste livsstilen


   Att stoppa köttproduktionen sparar 80% av den totala kostnaden 40.000 miljarder dollar för att minska den globala uppvärmningen, använder 4,5 gånger mindre mark till att odla mat, sparar upp till 70% rent vatten, sparar 80% av kalhuggning av Amazonas regnskog från djur på bete. En lösning på svälten i världen: Frigör upp till 3,4 miljarder hektar mark, sparar upp till 760 miljoner ton spannmål årligen vilket är hälften av världens spannmålsproduktion. Sparar en tredjedel av fossila bränslen som används för köttproduktion, minskar föroreningarna från obehandlat animaliskt avfall, skapar renare luft, sparar 4,5 ton utsläpp per amerikanskt hushåll per år, stoppar upp 80% av den globala uppvärmningen eller mer. Listan kan göras lång.

    

   En studie i USA fann att ekologiskt jordbruk bevarar matjord och håller vatten rent, och om det används över hela världen, skulle det ha potential att absorbera och lagra ungefär 40% av alla dagens koldioxidutsläpp varje år. Detta skulle vara till direkt nytta för vår jord.

    

   Andra aspekter av ett vegan, ekologiskt jordbruk som är fördelaktiga inkluderar växelbruk, kompostering och naturliga gödselmedel. Växelbruk innebär att ett område planteras varje säsong med olika grödor. Detta tillvägagångssätt hjälper till att hålla växterna friska och återställer även fertilitet och näringsämnen till jorden. Andra metoder såsom kompostering och även en ny metod som kallas no-till ekologiskt jordbruk som hjälper till att behålla fukten och minska markerosionen avsevärt.

    

   Så, i allmänhet, följer ekologiskt veganjordbruk en filosofi att leva i harmoni med naturen och skydda planeten och alla varelser. De metoder som används är till för att stödja den naturliga balansen mellan jordbruk och miljö. Med tiden kan kombinationen av denna vård och praxis genom tillgängliga tekniker gå en lång väg mot att återställa balansen från problem som har uppstått i det förflutna.


    

    Äta lokala råvaror och äta ekologiskt kött?


    Intressant nog visar undersökningar att äta lokalt är inte lika bra som att äta veganmat. Till exempel har forskare vid Carnegie Mellon University räknat ut att vegankost minskar sju gånger utsläppen jämfört med en 100% lokal köttdiet. Så att äta vegan är även bättre än att äta lokalt.

    

   I en annan studie i Tyskland visade Foodwatch att vid en övergång från köttkost till en ekologisk köttkost sparas endast 8% av utsläppen, men vid ett byte till en icke-ekologisk, vegankost, även icke-ekologisk vegankost, minskade 86% av utsläppen.102 Så vi räddar planeten genom att vara vegan. Så, egentligen är ekologiskt bra, lokalt är underbart, men det första steget är åtminstone att vara vegan, ekologisk eller inte.

    

   Ekologiskt kött är faktiskt inte miljövänligt alls, det krävs ännu mer mark, och mer energi än det icke-ekologiska köttet från köttjordbruk. Så, det hjälper inte ens att försöka föda upp djur ekologiskt. Så kallade “hållbara”, “frigående”, ekologiska fjäderfä, till exempel, behöver 20% mer energi och har en 20% högre, större inverkan på den globala uppvärmningen än icke- ekologiska gårdar med fjäderfä. Tänk på det. Så vi har blivit vilseledda hela tiden.

    

     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *