• Kapitel 3. Ekologisk Veganism för att läka Planeten
  • Kapitel 3

   Ekologisk Veganism för att läka Planeten


   Veganism kommer att rädda vår värld. Att anta en växtbaserad kost kan stoppa så mycket som 80% av den globala uppvärmningen, utrota svälten i världen, stoppa krig, ge fred och det kommer att frigöra Jordens vatten samt många andra värdefulla resurser, som erbjuder en livlina för planeten och mänskligheten. Kort sagt kommer det att mycket snabbt stoppa många av de globala problem vi står inför just nu.

   Många av de områden där vi ser sådana förödande effekter av klimatförändringen, som att Arktis smälter, marken sjunker, vattenbrist genom att glaciärer smälter och även stormar som ökar, alla är direkt kopplade till att jordens temperatur ökar. Så vi måste kyla ner planeten, först och främst. Och det bästa sättet att stoppa den globala uppvärmningen är att sluta producera de växthusgaser som skapar värme.

   Vi känner redan till att ansträngningar görs för att minska utsläppen från t.ex. industrin och transporter. Men ändringarna i dessa sektorer tar mer tid än vi har råd med, i den här takten, vid denna sena timme. Ett av de mest effektiva och snabbaste sätten att minska värmen i atmosfären är att eliminera metanproduktionen.

   Metan inte bara fångar upp till 72 gånger mer värme än kol, det försvinner också från atmosfären mycket snabbare än CO2. så om vi slutar producera metan, kommer atmosfären att svalna snabbare än om vi slutar producera koldioxid.

   Ekologisk veganism kommer att skapa en positiv kyleffekt eftersom det kommer att minska på metan och andra växthusgaser som är ödesdigra för vår överlevnad.

   Ekologiskt, eftersom vi inte vill att skadliga kemikalier ska sprutas överallt och komma ner i grundvattnet, förgifta älvar, jorden och allt levande, vilket gör människor sjuka också. Ekologiskt eftersom det kommer att absorbera stora mängder koldioxid som redan finns i luften, och därmed kyla ner vår planet.


     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *