• Kapitel 5. Omedelbar global övergång till växtbaserad kost > IV.Ideella organisationer kan främja veganrörelsen

  • IV. Ideella organisationer kan främja veganrörelsen

    

    

   Det bästa sättet för organisationer att hjälpa till är om alla tillsammans aktivt uppmuntrar lösning nummer ett - och det mest effektiva är vegankost - för att stoppa den globala uppvärmningen, eftersom vi inte har mycket tid nu att vänta på grön teknik.


   Så vegankost är lösning nummer ett eftersom köttindustrin släpper ut de mest värmealstrande växthusgaserna på vår planet och föroreningar - mer än 50%.140  Tänk om vi eliminerar mer än 50% av de skadliga gaserna så svalnar vår planet åtminstone mer än 50% nästan omedelbart.

    

   Om vi går in för ekologiska jordbruksmetoder på all odlingsbar mark på planeten, om vi använder allt för ekologisk odling, så absorberas 40% av koldioxididen i atmosfären.141 Detta kommer att kyla planeten på nolltid. Det är inte något mystiskt eller vidskepligt, det är helt vetenskapligt. Det är bevisat och klarlagt.

    

   Så det är du och dina talanger för att organisera, informera och tala om som jag litar på och att få regeringarnas uppmärksamhet på klimatmöten. Vänligen gör ditt bästa. Regeringen kan ytterligare förstärka denna lösning efter att ha hört Er.

    

   Frivilligorganisationerna vet väl hur man startar konstruktiva rörelser i världen. Det är mycket viktigt för vår planet. Alla frivilligorganisationer är mycket viktiga för mänskligheten och för vår överlevnad när de börjar med den åtgärden. På denna punkt krävs alla ansträngningar och att alla icke-statliga organisationer, regeringar, media, allmänheten, varje enskild individ, engagerar sig.

    

   Vår planet är ett hus som brinner. Om vi inte arbetar tillsammans i en enad anda att släcka elden, kommer vi inte att ha ett hem längre. Hundra procent av världens folk måste vara veg snart för att rädda planeten.

    

   Vi kan hålla utsläppsmåanimalilen, men måste bredda dem och prioritera dem klokt. Först och främst eliminera den enskilt största källan till metan, nämligen boskap. Stoppa all djurproduktion då kommer vi att stoppa den globala uppvärmningen, mycket enkelt, eftersom den globala uppvärmningen orsakas av ska produkter. Det är allt, mycket enkelt, okomplicerad, ingenting mystiskt, inget svårt.

    

   För att vara ärlig kan vi inte rädda planeten, genom det som görs just nu. Det kommer att vara för sent att rädda vår värld med de åtgärder vi vidtar nu. Så vi måste vara veg först och det innebär samtidigt att leva grönt. Då kommer vi att få tid att utveckla och installera all annan grön teknik.

    

   Vi kommer även att få en himmelsk värld eftersom vegetarisk livstil drastiskt förändrar allt, från miljön, människors mentalitet, standarden på vår värld, ger fred i världen, eliminerar svälten. Den leder till ett verkligt broderskap för mänskligheten.

    

   När temperaturen stabiliserats, ekosystem balanserats, djuren frodas i fred och människor har hittat hälsa och lycka och otroliga nya uppfinningar, kommer våra liv bli en drömlik himmel som vi aldrig kunnat föreställa oss tidigare.


    

               

   Supreme Master Ching Hai International Association’s medlemmar marknadsför

   vegan lösningar på COP15 i Köpenhamn, Danmark, 2009.     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *