• Anmärkningar
  • Anmärkningar

   ·                             Kapitel 1

   1.    Supreme Master TV, “Climate Change Public Service Announcements: What the VIPs Say,” SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/sos_video/17.

    

   2.      Det som FN studien hänvisar till är Henning Steinfeld et. al., Livestock’s Long Shadow: Environmental Issues and Options. The Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2006.

    

   3.      Robert Goodland och Jeff Anhang fann att “boskap bidrar med 32 564 miljoner ton av GHG årligen, vilket är lika med 51% av globala GHG utsläpp.” Se deras artikel, “Livestock and Climate Change,” Worldwatch Magazine, (Nov/Dec, 2009), 10-19. http:// www.worldwatch.org/node/6294.

    

   4.                  Ibid, 11.

   5.      Det beror på att när djur matas med säd och föds upp för mänsklig konsumtion, så förloras 90% av energin från den ursprungliga säden.

    

   6.          Supreme Master TV, “Climate Change Public Service Announcements.”

   7.      Lucas  Reijnders  och  Sam  Soret,  “Quantification  of  the  Environmental  Impact  of Different Dietary Protein Choices,” The American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 78, No. 3 (September 2003), 664S-668S. http://www.ajcn.org/content/78/3/664S.full.

    

   8.                  World Food Program, “Hunger Statistik,” http://www.wfp.org/hunger/stats.

   9.                  UNEP, Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production. Juni,

   2010. http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/1262/PA.

    

   10.    Goodland och Anhang, “Livestock and Climate Change,”

   11.    See Elke Stehfest et.al., “Climate benefits of changing diet.” Netherlands Environmental Assessment Agency. Available online at http://www.pbl.nl/en/publications/2009/ Climate-benefits-of-changing-diet.html.

    

   12.    Den här studien av SIWI ovh IWMI (Stockholm International Water Institute and International Water Management Institute), “Saving Water from Field to Fork” (May 2008) fann att 70% av rent vatten ges till boskap. www.siwi.org/documents/resources/Policy_Briefs/PB_from_Field_to_Fork_2008.pdf. Center for International Forestry Research (Indonesia) anger att 60-70 procent av avskogningen på Brasiliens Amazonas regnskog är ett resultat som beror på boskapsrancher. Se Center for International Forestry Research, “The Impact of the Growing Demand for Beef on the Amazon Rainforest in Brazil,” April 2, 2004, http://www.mongabay.com/external/brazil_beef_amazon.htm. Se också: Cees de Haan et al., Livestock and the Environment: Finding a Balance, Chapter 2.  http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/lead/toolbox/FAO/Main1/index. htm.

    

   13.    I en artikel publicerad av The Guardian den 15 april 2008, citerar kolumnisten George Monbiot FAO: s statistik och säger: “Medan 100m ton mat kommer att användas i år för att tanka bilar, kommer 760 miljoner ton att ryckas ur munnen på människor för att bli djurfoder. Detta skulle kunna täcka den globala livsmedelskrisens underskott

    

   14 gånger. Om du bryr dig om svälten, ät mindre kött.” http://www.guardian.co.uk/

   commentisfree/2008/apr/15/food.biofuels?INTCMP=SRCH.

    

   14.   Det är Högsta Mästaren Ching Hai egen uppskattning. Det motsvarar data som presenteras i senaste vetenskapliga studier. Till exempel, baserat på Sternrapporten uppskattar man att år 2050 kostnaden för anpassning till klimatförändringar kan vara allt från $ 10.000 till $ 40.000 miljarder per år. Se Nicolas Stern et al, The Economics of Climate Change:. I Sternrapporten. HM Treasury, 2006. I februari 2009 Nederländerna miljöbedömningen  Agency  publicerade  en  ny  rapport  med  rekommendationer för holländska och internationella politik för miljömässig hållbarhet. I rapporten konstateras att 70% av klimatförändringar och minskade kostnader skulle kunna sparas genom en global övergång till en kött-fri kost, med 80% sparas genom en diet fri från alla animaliska produkter (en vegankost): “Den totala nettokostnaden nuvärdet av begränsningsåtgärder kostnader under 2000-2050 period både NoRM (no meat from ruminants)  och NoM (no meat) minskas med 70% jämfört till referensfallet (0,3% av BNP och inte 1%) och ännu mer än 80% i det NoAP (no animal products) fallet (tabell6) “(sidan 14). Även “I hälsosam kost variant, till exempel, är kumulativa utsläppen minskat med ca 20%, samtidigt som kostnaderna minskar med mer än 50% “(som ger $20.000 miljarder) (sidan 15). Med hjälp av Sternrapporten värden, respektive potentiella besparingar på $ 28.000och 32.000 miljarder $ projiceras.

   15.    Ibid.

    

   Kapitel 2

    

   16.    NASAs klimatforskare Jay Zwally beskriver som följer hur brådskande situationen är: “Arktis kan vara nästan isfritt vid slutet av sommaren år 2012, mycket snabbare än man förutsett tidigare.” See “Arctic Ice ‘could be gone in five years.’” The Telegraph, December 12, 2007. http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/3318239/Arctic-ice-could-be- gone-in-five-years.html.

    

   17.    Vetenskapsmän från National Snow and Ice Data Center har funnit att år 2009, var isen som var äldre än 2 år mindre än 10% av istäcket i slutet av februari. Se “Arctic sea ice younger, thinner as melt season begins,” in Arctic Ice News and Analysis, April 6, 2009, http://nsidc.org/arcticseaicenews/2009/040609.html.

    

   18.    Chefen för National Snow and Ice Data Center, Dr Mark Serreze säger: “Vi kan mycket väl vara i en snabb nedgång i när det gäller att klara en Tipping Point. Det tippar nu. Vi ser det ske nu”, citat av I R. Black, “Arctic Ice is at a tipping point.” BBC News August 28, 2008, http://news.bbc.co.uk/2/hi/7585645.stm. The National Snow and Ice Data Center i USA noterar också, “Den arktiska havsisen når i allmänhet sin årliga minsta omfattning i mitten av september. Denna augusti [2010], var isutbredningen den näst lägsta satellitmätningen, efter 2007. Den 3 september [2010], hade isutbredningen sjunkit under lägsta för säsongen under 2009 för att bli den tredje lägsta i satellitmätningen. Nordvästpassagen och Nordsjörutten är stort sett fri från is vilket gör det möjligt att segla i Norra ishavet. Se “Updated minimum Arctic sea ice extent,” 27 september, 2010, http://nsidc.org/arcticseaicenews/2010/092710.html.

    

   19.    Jonathan L. Bamber, “Reassessment of the Potential Sea-Level Rise from a Collapse of the West Antarctic Ice Sheet.” Science 15 May 2009 324: 901-903 [DOI: 10.1126/ science.1169335] (in Research Articles). Utdrag online på http://www.sciencemag.org/ content/324/5929/901.short.

    

   20.    Från U.S. Geological Survey, “The Water Cycle: Water Storage in Ice and Snow.” Finns online på http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleice.html.

    

   21.   The International Organization for Migration, “Migration, Climate Change, and Environmental Degradation: A Complex Nexus.” Finns online på http://www.iom.int/ jahia/Jahia/complex-nexus.

    

   22.   Vid den 3dje Conference of the Parties of the UNFCCC som hölls i Kyoto, Japan, uppmanade H.E. Maumoon Abdul Gayoom Maldives världens ledare att ta itu med klimatförändringarna på följande sätt: “Maldiverna är en av de små staterna. Vi är inte i stånd att förändra händelseförloppet i världen. Men vad ni gör eller inte gör här kommer att kraftigt påverka mitt folk öde. Det kan också förändra världshistorien.”

    

   23.    Universitetet i Alaska, Fairbanks, “Methane Bubbling From Arctic Lakes, Now And At End Of Last Ice Age,” Science Daily, October 26, 2007, http://www.sciencedaily.com/ releases/2007/10/071025174618.htm. Se också “Scientists Find Increased Methane Levels in Arctic Ocean,” Science Daily, 18 december, 2008, http://www.sciencedaily. com/releases/2008/12/081217203407.htm. I ett antal nya rapporter forskare har dokumenterat den intensiva metangas som avges från havsbotten områden nära östra Sibirien, Ryssland och Spetsbergen. Se till exempel, Judith Burns, “Methane seeps from Arctic sea-bed,” BBC News, August 19, 2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/8205864.stm, and Steve Connor, “Exclusive: The Methane Time Bomb,” The Independent, September 23, 2009, http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/exclusive-the- methane-timebomb-938932.html.

    

   24.   Se John Atcheson, “Ticking Time Bomb,” Baltimore Sun, December 15, 2004, from http://www.commondreams.org/views04/1215-24.htm.

    

   25.    I en intervju med Supreme Master Television diskuterade, Dr. Gregory Ryskin of Northwestern University sin forskning som visar att för 250 miljoner år sedan exploderade metan från havet och orsakade utrotning av 90% av marina arter och

   75% av jordens, och lade till, “Om det hänt en gång kan det hända igen.” http://pangea. stanford.edu/research/Oceans/GES205/methaneGeology.pdf.

    

   26.   Till exempel i en intervju med Supreme Master Television, diskuterade den indiska glaciologen Dr Jagdish Bahadur förhållandet mellan glaciärernas tillbakagång och katastrofer som översvämningar och torka enligt följande: “Himalayas glaciärer är i allmänhet på tillbakagång som överallt annars på jorden på grund av den globala uppvärmningen. Fortsatt smältande i nuvarande takt kommer att resultera i omfattande översvämningar. Omedelbart när glaciärer drar sig tillbaka släpper de ut mer vatten, följt av svår torka.” Supreme Master TV, “The Himalayan Glaciers are Disappearing,” Mars 25, 2009. http://suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=sos_video&wr_ id=83&goto_url

    

   27.  United States Environmental Protection Agency, “Climate Change-Health and Environmental Effect: Extreme Events,” http://www.epa.gov/climatechange/effects/ extreme.html.

    

   28.    Anne Minard, “No More Glaciers in Glacier National Park by 2020?” National Geographic News, Mars 2, 2009, http://news.nationalgeographic.com/news/2009/03/090302- glaciers-melting.html.

    

   29.    University of Colorado at Boulder, “Western Water Supplies Threatened by Climate Change: Warming climate could deplete reservoir storage in the Colorado River Basin by mid-century.” July 2009, http://geology.com/press-release/colorado-river-water- supply.

    

   30.    “Loss of Andes Glaciers Threatens Water Supply,” Tehran Times, November 28, 2007, http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=158041.

    

   31.    Pew Oceans Commission, America’s Living Oceans: Charting a Course for Sea Change: a Report to the Nation, 2003. Available online at http://www.pewtrusts.org/our_work_ report_detail.aspx?id=30009.

    

   32.    Diaz, R J. and R. Rosenberg, “Spreading Dead Zones and Consequences for Marine Ecosystems,” Science, Vol. 321. no. 5891 (2008): 926—929. http://www.precaution.org/ lib/marine_dead_zones_growing.080815.pdf.

    

   33.    “Big Fish Stocks Fall 90 Percent Since 1950, Study Says,” National Geographic News May

   15, 2003, http://news.nationalgeographic.com/news/2003/05/0515_030515_fishdecline.

   html.

   34.    “Oceans’ Fish Could Disappear by 2050,” Discovery News May 17, 2010, http://news. discovery.com/earth/oceans-fish-fishing-industry.html.

    

   35.    Robert McClure, “Dead Orca is a ‘Red Alert,’” Seattle Post Intelligencer, May 7, 2002, http://www.seattlepi.com/local/69418_whale07.shtml.

    

   36.    Till exempel under den Svarta Lördagens skogsbränder som brann över den australiska delstaten Victoria lördagen den 7 februari 2009 orsakade landets största förlust av liv någonsin pga. skogsbrand. 173 människor dog till följd av bränderna och 414 skadades.

    

   37.    The World Bank, Republic of Peru Environmental Sustainability: A Key to Poverty Reduction in Peru June 01, 2007. http://siteresources.worldbank.org/ INTPERUINSPANISH/Resources/PERU_CEA_Full_Report_eng.pdf. Also see the World Bank, “Climate Change Aspects in Agriculture: Peru Country Note”, January 2009, p. 3. http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-1235077152356/ Country_Note_Peru.pdf.

    

   38.    “Children Die in Harsh Peru Winter,” BBC News, 12 July 2009, http://news.bbc.co.uk/2/

   hi/8146995.stm.

    

   39.    US Environmental Protection Agency, “Climate Change—Health and Environmental

   Effects: Extreme Events.” http://www.epa.gov/climatechange/effects/extreme.html.

    

   40.    “Thirty-Eight Percent of World’s Surface in Danger of Desertification,” Science Daily, February 10, 2010. http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100209183133.htm.

    

   41.    “Drought causes water shortage for five-million people in China,” Earth Times, August 23,

   2009.    http://www.earthtimes.org/articles/news/282501,drought-causeswatershortage-

   for-5-million-people-in-china.html.

    

   42.    “Australia Wildfire Death Toll Reaches 200,” CBC News, February 17, 2009. http://www. cbc.ca/world/story/2009/02/17/australia-wildfires.html.

    

   43.    “What is Deforestation?” Lesson Plans by Lisa M. Algee, Environmental Education PhD student, the University of California at Santa Cruz. http://kids.mongabay.com/lesson_ plans/lisa_algee/deforestation.html.

    

   44.    World Wildlife Foundation, “Deforestation,” http://wwf.panda.org/about_our_earth/

   about_forests/deforestation.

    

   45.    Yacov Tsur et al., Pricing Irrigation Water: Principles and Cases from Developing

   Countries. Washington: Resource for the Future, 2004, 220.

    

   46.    “Argentina has lost nearly 70% of its forests in a century,” France 24, October 1, 2009. http://www.france24.com/en/20090926-argentina-lost-major-part-forests-century-soy- cropsenvironment.

    

   47.    Rhett A. Butler, “98% of Orangutan Habitat Gone in the next 15 Years,” Mongabay.com, June 11, 2007, http://news.mongabay.com/2007/0611-indonesia.html. Also see UNEP, The Last Stand of the Orangutan, available online at http://www.unep.org/grasp/docs/

   2007Jan-LastStand-of-Orangutan-report.pdf.

    

   48.    Mera kommer att diskuteras om svart kol. Det räcker att konstatera att forskare pga.

   NASA Goddard Institute of Space Studies och Columbia University Drew Shindell

   och Greg Faluvegi har funnit att svart kol är den andra eller tredje största enskilda

   uppvärmningsorsaken efter metan och CO2, och ansvarar för 50% av Arktis smältande. Se Drew Shindell och Greg Faluvegi, “Climate response to regional radiative forcing during the twentieth century,” Nature Geoscience 2 (April2009), 294-300. Abstract

   online at http://www.nature.com/ngeo/journal/v2/n4/abs/ngeo473.html. Similarly, Noel Keenlyside, climate researcher at the Leibniz Institute of Marine Sciences in Germany points out, “In the Arctic and Antarctic areas, black carbon deposition on snow and ice causes the surfaces to absorb moreof the sun’s heat.” Noel Keenlyside, “Atmospheric science: Clean air policy and Arctic warming,” Nature Geoscience 2, (2009): 243-244. Abstract online at http://www.nature.com/ngeo/journal/v2/n4/full/ngeo486.html.

   49.    Julia Whitty, “Animal Extinction: A Great Threat to Mankind,” The Independent, April

   30, 2007. http://www.independent.co.uk/environment/animal-extinction--the-greatest-

   threat-to-mankind-397939.html.

    

   50.   IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change), Fourth Assessment Report: Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing, 2007, 212. Available online at http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter2.pdf.

    

   51.    För fler detaljer, se the Global Humanitarian Forum study, “Climate Change The Human Impact Report: The Anatomy of a Silent Crisis.” Available at http://www.eird. org/publicaciones/humanimpactreport.pdf.

    

   52.    Kevin Watkins et al., Human Development Report 2006: Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis, United Nations Development Programme, 2006, 20,

   23. http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2006.

    

   53.    FAO, “1.02 Billion People Hungry—One Sixth of Humanity Undernourished—More Than Ever Before,” FAO Media Center, June 19, 2009. http://www.fao.org/news/story/0/ item/20568/icode/en.

    

   54.    Megan Rowling, “Climate Change Causes 315,000 Deaths a Year-Report,” Reuters, May

   29, 2009, http://www.reuters.com/article/idUSLS1002309.

    

   55.    Ibid.

   56.    “Peru Health Ministry Warns of possible dengue fever in Lima, insists on prevention,” Andean Air Mail and Peruvian Times, Mars 2, 2009, http://www.peruviantimes.com/peru- health-ministry-warns-of-possible-dengue-fever-inlima-insists-onprevention/021936.

    

   57.    Det är allmänt accepterat att det är den globala uppvärmningen som orsakat ökade översvämningar och torka underblåser spridning av epidemier i områden som är oförberedda för sjukdomarna. Till exempel kan Washington Post rapportera, “Malaria kommer att klättra uppåt i bergen för att nå befolkningen på högre höjder i Afrika och  Latinamerika.  Kolera  ökar  när  havet  blir  varmare.  Denguefeber  och  borrelia flyttar norrut. West Nile virus som aldrig setts på den här kontinenten förrän för sju år sedan, har smittat mer än 21.000 människor i USA och Kanada och dödat mer än

   800. Världshälsoorganisationen har identifierat mer än 30 nya eller återuppväckta sjukdomar under de senaste tre decennierna, denna typ av ökning som en del experter menar inte har hänt sedan den industriella revolutionen förde massor av människor in i städer.” See Struck, Doug, “Climate Change Drives Disease to New Territory,” The Washington Post, May 5, 2006, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/ article/2006/05/04/AR2006050401931.html. Also see Alyshah Hasham, “Climate change spreads infectious diseases worldwide,” International News Services, http://www. internationalnewsservices.com/articles/1-latest-news/17833-climate-changespreads- infectious-diseases-worldwide.

    

   58.   From “Scientists: ‘Arctic is Screaming’: Global Warming May Have Passed Tipping Point,” Fox News, December 12, 2007. Available online at http://www.foxnews.com/ story/0,2933,316501,00.html.

    

   59.    Från FAO, “Livestock a major threat to environment: Remedies urgently needed.” FAO Newsroom, 29 november, 2006. Finns online på http://www.fao.org/newsroom/en/ news/2006/1000448/index.html.

    

   60.    Från Peter Fricker, “Care about the environment? Eat less meat,” Global and Mail, Jan. 23,

   2008. Available online at http://www.theglobeandmail.com/news/world/article661961.ece.

    

   61.   Jerry Mayer and John P. Holms eds, Bite-size Einstein: Quotations on Just About Everything from the Greatest Mind of the Twentieth Century. St. Martin’s Press, NewYork, 1996, p. 10.

    

    

   Kapitel 3

    

   62.    IPCC, Fourth Assessment Report, 212.

   63.    Kirk Smith, “Methane Controls Before Risky Geo-engineering, Please,” New Scientist

   2714    (June 25, 2009). http://www.goodplanet.info/eng/Contenu/Pointsde-vues/

   Methane-controls-before-risky-geoengineering-please/(theme)/268.

    

   64.    Goodland och Anhang, “Livestock and Climate Change.”

   65.   William Collins, Professor of Earth and Planetary Science and Planetary Science, University of California, Berkeley, USA har redan pekat ut den abrupta förändringen på klimatet som metan kan inducera: “Metangasmolekyler instängda i knölar av is är i en sådan koncentrerad form så när isen smälter expanderar de till 164 gånger sin frysta volym och är 72 gånger mer potent än koldioxid som växthusgas.” Se Peter Preuss, “Impacts: On the Threshold of Abrupt Climate Change.” Berkeley Lab News Letter, September 17, 2008, http://newscenter.lbl.gov/featurestories/2008/09/17/impactson- the-threshold-of-abrupt-climate-changes/.

    

   66.    För mer information om metan som frigörs från havet, se Cornelia Dean, “Study Says Undersea Release of Methane Is Under Way,” The New York Times, Mars 04, 2010, http://www.nytimes.com/2010/03/05/science/earth/05methane.html. Also Michael Fitzpatric, “Methane release ‘looks stronger’,” BBC News, Jan.6, 2010, http://news.bbc. co.uk/2/hi/8437703.stm. För metan som avges från sjöar, se Katey M. Walteret al., “Methane production and bubble emissions from arctic lakes: Isotopic implications for source pathways and ages,” Journal of Geophysical Research 113, http://www.fs.fed.us/ pnw/pubs/journals/pnw_2008_Walter001.pdf. Also see Katey M. Walter et al., “Methane bubbling from Siberian thaw lakes as a positive feedback to climate warming,” Nature (2006) 443. http://www.nature.com/nature/journal/v443/n7107/abs/nature05040.html.

    

   67.   Katey Walter, “Siberian Lakes Burp ‘Time-Bomb’ Greenhouse Gas,” Science Daily, September 8, 2006. http://www.sciencedaily.com/releases/2006/09/060908094051.htm.

    

   68.    Peter Ward, “Impact From the Deep,” Scientific American, September 18, 2006, http:// www.scientificamerican.com/article.cfm?id=impact-from-the-deep&sc=I100322, and Supreme Master TV, “Learning from the Past: Mass Extinctions and Global Warming with Dr. Peter Ward,” Sept. 23, 2009, http://suprememastertv.com/pe/?wr_ id=87&page=4&page=4#v. Also L.R. Kump, A. Pavlov and M. A. Arthur, “Massive release of hydrogen sulfide to the surface ocean and atmosphere during intervals of oceanic anoxia,” Geology, v. 33 (2005), 397-400.

    

   69.    Forskare har funnit att “djurindustrin [bland annat kött, ägg och mejeriprodukter] svarar för 65% av, utsläpp av dikväveoxid i världen som människan orsakar.” Se Steinfeld et al., Livestock’s Long Shadow, 114.

    

   70.    Ett antal studier har tagit upp denna fråga, särskilt de av Professor Heitor Evangelista och kollegor på Janeiro State University in Brazil, Professor Mark Jackson från University of California at Berkeley, Greenpeace and Friends of the Earth. Se nyhetsrapporter av Lauren Morello, “Cutting Soot Emissions May Slow Climate Change in the Arctic,” Scientific American, August 2, 2010, http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=cutting- soot-emissions-may-slow-climatechange-in-the-arctic as well as by Randy Boswell, “Soot Is Second Leading Cause of Climate Change: Study,” Ottawa Citizen, August 1,

   2010, http://www.ottawacitizen.com/technology/Soot+second+leading+cause+climate

   +change+study/3349011/story.html?cid=megadrop_story#ixzz0vekfEf8s.

    

   71.    Se “An Interview with Dr. Kirk Smith, Professor of Global Environmental Health at UC Berkeley,” Supreme Master TV, July 1, 2008, SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/sos_ video/21.

    

   72.    Monica Bruckner, “The Gulf of Mexico Dead Zone,” http://serc.carleton.edu/microbelife/

   topics/deadzone.

   73.    SIWI and IWMI, “Saving Water from Field to Fork.” Also see Natural Resources Defense Council, “Facts about Pollution from Livestock Farms,” http://www.nrdc.org/water/ pollution/ffarms.asp.

    

   74.    Robert J. Diaz och Rutger Rosenberg, “Spreading Dead Zones and Consequences for

   Marine Ecosystems.”

   75.    Dr Andrew Bakun och hans kollega Dr Scarla Weeks vid University i Cape Town i Sydafrika, har funnit att överfisket av sardiner utanför den sydvästra kusten av Afrika kan ha varit en faktor för utbrott av två giftiga gaser, vätesulfid och metan, från Atlantens botten. Svavelväte orsakar en hemsk, rutten ägglukt som länge har belastat (och förbryllat) de boende i lokala samhällen i Namibia, samtidigt som det förgiftar fisk och orsakar syrefattiga döda zoner i vattnet. Se Andrew Bakun and Scarla J. Weeks, “Greenhouse gas buildup, sardines, submarine eruptions and the possibility of abrupt degradation of intense marine upwelling ecosystems” Ecology Letters (2004) vol.7, issue 11, 1015–1023. http://woldlab.caltech.edu/~tristan/silence/bakun_2004_eco_letters.pdf.

    

   76.    From Thomas Lane, “UN Official Warns on Fisheries Losses.” BBC News, May 21,2010. http://www.bbc.co.uk/news/10128900.

    

   77.    David Pimentel, ekolog och Professor Emeritus vid Cornell University, USA varnar, “När 87% av vattnet används till boskapsuppfödning, kommer USA snart att bli ett land med vattenbrist.” Pimentel: “U.S. could feed 800-million people with grain that livestock eat, Cornell ecologist advises animal scientists,” Cornell Science News, August 7, 1997. http://www.news.cornell.edu/releases/aug97/livestock.hrs.html.

    

   78.    Se t.ex, Anne Minard, “No More Glaciers in Glacier National Park by 2020?” National Geographic News, Mars 2, 2009, http://news.nationalgeographic.com/ news/2009/03/090302-glaciers-melting.html. For a scholarly report, see R. D.Moore et al., “Glacier change in western North America: influences on hydrology, geomorphic hazards and water quality,” Hydrological Processes 23 (2009), 42–61. DOI: 10.1002/hyp.7162. http://www.glaciers.pdx.edu/fountain/MyPapers/MooreEtAl2009_ GlacierChangeWaterRunoff.pdf.

    

   79.    En klassisk studie om detta ämne är Marcia Kreith, Water Inputs in California Food Production, utarbetad för the Water Education Foundation, Sacramento, CA. 1991. http://www.sakia.org/cms/fileadmin/content/irrig/general/kreith_1991_water_inputs_ in_ca_food_production-excerpt.pdf.

    

   80.    Marlow Vesterby och Kenneth S. Krupa, Major Uses of Land in the United States, 1997 (SB973) September 2001, http://www.ers.usda.gov/publications/sb973/sb973.pdf.

    

   81.    Se The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), “Ten Years on: UN marks World Day to Combat Desertification,” June 17, 2004, http://www.unccd. int/publicinfo/pressrel/showpressrel.php?pr=press01_06_04.

    

   82.    Yacov Tsur et al., Pricing Irrigation Water: Principles and Cases from Developing

   Countries, 220.

    

   83.    Juliet Gellatley ovh Tony Hardle, The Silent Ark: A Chilling Exposé of Meat. Harper

   Collins Publishers Ltd., 1996.

    

   84.    Harvey Blatt, America’s Food: What You don’t Know about What You Eat. Boston: MIT Press, 2008, 136.

   85.    From “The Science and Solution to Global Warming,” Supreme Master Television, August 2008. SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/sos_video/16.

    

   86.    According to IPCC scientists, deforestation or forest clearing contributes from 17.4% to up to one third of world atmospheric GHG emissions. See IPCC, Fourth Assessment Report, Synthetic Report, Section 2, p. 36 and Working Group Report, section 7, p.527.

   87.    John Robbins, Diet for a New America, excerpted from http://whitt.ca/soapbox/vegetarian.html.

   88.   Julie Denslow och Christine Padoch, People of the Tropical Rainforest. Berkeley: University of California Press, 1988, 169.

    

   89.    Se Greenpeace UK, “The Congo Rainforest of Central Africa,” http://www.greenpeace. org.uk/forests/congo.

    

   90.    En studie från Rodale Institute, USA uppger att “Även om klimat och jordmån påverkar [CO2], verifierar dessa många forskningsinsatser att praktiskt ekologiskt jordbruk om det används på planetens 3,5-miljarder tillgängliga tunnland kan isolera nästan 40% av nuvarande CO2-utsläpp.” Se Timothy LaSalle and Paul Hepperly, “Regenerative Organic Farming: A Solution to Global Warming,” 2008. Finns online på http://www. rodaleinstitute.org/files/Rodale_Research_Paper-07_30_08.pdf.

    

   91.    I en intervju med Supreme Master Television, säger professor i Geophysical Science satt University of Chicago Dr David Archer: “Det är väldigt tydligt att när man odlar spannmål och sedan matar djur med det och sedan äter djuren, förlorar man 90% av energin från den ursprungliga säden, och så kan man inte bara föda färre människor på jordbruket som man har men som de upptäckt, det kräver också mycket mer fossila bränslen för att förverkliga detta. “Se Supreme Master TV, “The Science and Solution to Climate Change,”     http://suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=sos_video&wr_id=16. Dessutom har Earth Save International sammanfattat den höga kostnaden för köttproduktion enligt följande: “12 pounds av spannmål: Gör åtta bröd eller två tallrikar spaghetti. 55 kvadratmeter regnskog: För varje kilo regnskogskött, förstörs ca 600 pounds ädla, levande organismer, inklusive 20 till 30 växtarter, över

   100 insektsarter och dussintals däggdjur och reptiler. 2.500 gallons av vatten: Det kan användas för odling av mer än 50 pound av frukt och grönsaker”. Se Earth Save International, “The Hamburger Poster,” http://www.earthsave.org/support/hamburger SMALL.pdf.

    

   92.    John Robbins, Diet for a New America: How Your Food Choices Affect Your Health, Happiness and the Future of Life on Earth. Tiburon: H. J. Kramer, 1987, 367.

    

   93.   Här är några siffror och statistik: Enligt en studie av International Union for the Conservation of Nature, är för närvarande 30% av världens däggdjur, fågel-och grodarter hotade av utrotning på grund av mänskliga handlingar. Se The Millennium Ecosystem Assessment Report, 2005, http://maweb.org/en/Reports.aspx. Över en miljon arter kommer att försvinna under de närmaste 50 åren. Dessutom bland de 45.000 arter som övervakas av IUCN, var 40% hotade av utrotning under 2008. Se “IUCN: s rödlista avslöjar världens däggdjur i kris”, se “IUCN Red List reveals world’s mammals in crisis,” IUCN News release, October 6, 2008. http://www.iucn.org/search. cfm?uNewsID=1695.

    

   94.    Den amerikanska General Accounting Office har för länge sedan konstaterat att boskap producerar ca 130 gånger mer avfall än människor. Grisar producerar tre gånger så mycket avföring som människor och kor producerar 21 gånger mer avfall än människor. Se Animal Agriculture Waste Management Practice, 1999, http://www.gao.gov/ archive/1999/rc99205.pdf.

    

   95.   F. Ackerman and E. A. Stanton, Climate Change—the Costs of Inaction: Report to Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland, 2006. http://www.foe.co.uk/ resource/reports/econ_costs_cc.pdf. Also see F. Ackerman, Climate Change: The Costs of Inaction: Testimony presented to: United States Congress House Committee on Energy and Commerce, 2009. http://www.e3network.org/opeds/Ackerman_testimony_ April22.pdf.

    

   96.    From B. Barrett and A., Lim, “Japan to suffer huge climate costs.” Our World 2.0(United Nations University), June 30, 2009. http://ourworld.unu.edu/en/japanexamines-costs- of-climate-change/.

    

   97.    Uppskattningen av 40.000 miljarder $ i klimatförändringskostnader år 2050 är baserat på den modell som Sternrapporten använder. För fördelar av vegankost baserat på denna beräkning, var god se: Elke Stehfest et al., “Climate Benefits of Changing Diet,” The Netherlands Environmental Assessment Agency, 2009. Available online at http:// www.pbl.nl/en/publications/2009/Climate-benefits-of-changing-diet.html.

    

   98.    See “Heart Disease and Stroke Statistics 2010 Update: A Report From the American Heart Association,” Circulation, 2010; 121; e46-e215 p. e206. http://circ.ahajournals.org/ cgi/content/full/121/7/e46.

    

   99.    Se Centers for Disease Control and Prevention study, “Diabetes: Success and Opportunities for Population-Based Prevention and Control: At a Glance 2010”http://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/publications/aag/ddt.htm. Also, F. G. Jansman et al., “Cost considerations in the treatment of colorectal cancer”, Pharmacoeconomics. No. 25 (2007), 537-562. Abstract online at http://ideas.repec.org/a/wkh/phecon/ v25y2007i7p537-562.html.

    

   100. Detta är utdrag från Supreme Master Ching Hai:s intervju med journalisten Ben Murnane den 7 juli, 2009. Intervjun publicerades den 12 juli, 2009 issue of the Irish Sunday Independent, Irland, under rubriken, “An Urgent Call to Save Our Planet.” Se intervjun på video: http://www.suprememastertv.com/wow/?wr_id=365&page=9& page=9#v.

    

   101. Foodwatch, Organic: A Climate Saviour Foodwatch rapport om växthuseffekten på grund av konventionellt och ekologiskt jordbruk i Tyskland. Maj 2009. http://foodwatch. de/foodwatch/content/e6380/e24459/e24474/foodwatch_report_on_the_greenhouse_ effect_of_farming_05_2009_ger.pdf.

    

   102.  Ibid.

   103.  Se Gowri Koneswaran och Danielle Nierenberg, “Global Farm Animal Production and Global Warming: Påverkan och minska klimatförändringarna” (diskussionsavsnitt), Environmental Health Perspectives, 116 (5) (maj 2008): 578-582, http://www. ncbi.nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC2367646.

    

   104.  William Lambers, “25 000 dör av svält varje dag,” Historien News Network (George

   Mason University), den 7 oktober, 2007, http://hnn.us/articles/27396.html.

    

    

   Kapitel 4

    

   105.  Vid en videokonferens som hölls i januari 2008 i Los Angeles, USA, svarade Supreme Master Ching Hai på en fråga om vilket budskap hon skulle ge till ledarna i världen. Denna punkt är en del av hennes svar.

    

   106.  I september 2010, var det 94 länder som hade antagit rökförbud.

   107.  WorldWatch Institute, “Matters of Scale -The Price of Beef,” World Watch Magazine, Jul/Aug 1994. Available online at http://www.worldwatch.org/node/791.

    

   108.  Under de senaste åren, har subventioner till jordbruket varit fortsatt höga i USA även under år med rekordhöga vinster. Den amerikanska regeringen betalar ut mellan ca 20

   - 25 miljarder dollar i direkt stöd till jordbrukarna varje år. Enligt USDA 2006 Fiscal Year Budget, består subventionerna för säd enbart till djurmat av mer än 35% av denna summa. Mellan 2003 och 2004, spenderade USA 3,6 miljarder dollar på fodermajs och soja till djur varje år. Detta gjorde foderspannmål tillgänglig under självkostnadspris. Se Institute of Agriculture and Trade Policy, Trade and Global Governance Program, “Below-Cost Feed Crops: An Indirect Subsidy for Industrial Animal Factories,” June 2006, http://www.worc.org/userfiles/IATP%20cheap%20grain.pdf.

    

   109.  Slakterier: The Shocking Story of Greed, Neglect and Inhumane Treatment Inside the U.S. Meat Industry, by Gail A. Eisnitz (Human Farming Association, 2006) visar att en hamburgare kan innehålla upp till 100 olika kor, och att en smittad ko kan förorena upp till 16 ton nötkött.

    

   110.  AlterNet.org Editors, “The Seven Deadly Myths of Industrial Agriculture: Myth Three,” September 5, 2002, http://www.alternet.org/story/13904.

    

   111.  Senast 2008, var redan elva ekologiska gårdar som verkar i kommunen, till exempel se Helen Kilbey, “South Africa: Cape Town Goes Organic,” AllAfrica.com, January 14,

   2008, http://www.regoverningmarkets.org/en/news/southern_africa/south_africa_ cape_town_goes_organic.html. Also see “From the Ground Up: Organic Gardening Fuels a Food Revolution,” AllAfrica.com, January 9, 2008, http://allafrica.com/specials/ organic_food_sa.

    

   112. Ett nytt gödselmedel som importeras från Tanzania har bidragit till att Kenyanska bönder minskar surhetsgraden i jorden och ökar skörden av spannmål, såsom majs med 30 procent. I Uganda, förväntas produktiviteten vid jordbruket öka genom ett löfte från Sydkorea för att konstruera en organisk gödselmedelfabrik där. See Ministry of Agriculture, Republic of Kenya, “Farmers to Reap Maximum Benefits from Organic Fertilizer,” http://www.kilimo.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&cat id=149%3Anews&id=266%3Afarmers-to-reap-maximum-benefits-fromorganicfertiliz er&Itemid=46.

    

   113.  “Ekologisk mat har länge ansetts vara en nischmarknad och lyx för rika konsumenter.

   Forskare i Danmark fann dock att det inte skulle finnas några allvarliga negativa effekter

   på livsmedelstryggheten för Afrika söder om Sahara om 50% av jordbruksmarken i de

   matexporterande regionerna i Europa och Nordamerika konverterats till ekologisk år

   2020. “ See “Researchers: Organic push won’t hurt world food supply,” USA Today, May

   5, 2007, ftp://ftp.fao.org/paia/organicag/OFS/press4.pdf.

    

   114.  Enligt IFOAM, uppskattas den nuvarande globala marknaden för ekologiska livsmedel och drycker till omkring 50 miljarder dollar och den ökade med 10-20 procent årligen från 2000 till 2007. Denna delsektor ger en unik möjlighet till export för många utvecklingsländer eftersom 97 procent av deras intäkter kommer från OECD-länderna, medan 80 procent av dess producenter finns i utvecklingsländerna i Afrika, Asien och Latinamerika. See UNEP, “Organic Agriculture in Uganda,” http://www.unep.org/ greeneconomy/SuccessStories/OrganicAgricultureinUganda/tabid/4655/language/en- US/Default.aspx. Also see UNEP, “Environment-Led Green Revolution Key to Future Food Security in Africa,” Press Release, May 14, 2009, http://www.grida.no/news/ press/3680.aspx.

    

   115. Ivette Perfecto et al., “Organic Agriculture and the Global Food Supply,” Renewable Agriculture and Food Systems, 22 (2007): 86-108. http://agr.wa.gov/Foodanimal/ Organic/Certificate/2008/NewsRelease/BadgleyResearchPaper.pdf.

    

   116.  “Organic farms ‘best for wildlife’,” BBC News, August 3, 2005. http://news.bbc.co.uk/2/

   hi/uk_news/4740609.stm.

    

   117.  See Al Meyerhoff, “The loss of billions of bees raises questions about our pesticide controls,” Los Angeles Times, July 30, 2008, http://beediary.wordpress.com/tag/ccd.

    

   118.  Timothy LaSalle, “Organic farming could stop global climate change,” The Tree Hugger, October 10, 2010. http://www.treehugger.com/files/2009/10/organicfarming-could- stop-global-climate-change.php.

    

   119.  C. Benbrook, “Simplifying the Pesticide Risk Equation: The Organic Option,” State of Science Review of the Organic Center, Mars 8, 2008. http://www.organic-center.org/ reportfiles/Organic_Option_Final_Ex_Summary.pdf.

    

   120.  FAO, Organic Agriculture and Food Security (2007). ftp://ftp.fao.org/paia/organicag/

   ofs/OFS-2007-5.pdf.

    

   121. Se not 14. Detta hänvisar till forskning som Netherland Environmental Assessment Agency för att ge rekommendationer för den nederländska regeringen och internationell politik.

    

   122.  See study by the UN agency The International Fund for Agricultural Development (IFAD), “The Adoption of Organic Agriculture Among Small Farmers in Latin America and the Caribbean,” April 2003, Report No. 1337. http://www.ifad.org/evaluation/ public_html/eksyst/doc/thematic/pl/organic.htm.

    

   123.  Se not 14, 119.

   124.  See John Robbins, “The Pig Farmer,” april 2010, finns online på http://www. johnrobbins. info/blog/the-pig-farmer. Se också John Robbins, The Food Revolution: How Your Diet Can Help Save Your Life and Our World.

    

   125.  See the European Parliament, “2050, The Future begins today—Recommendations for the EU`s future integrated policy on climate change,” April 2, 2009. http://www. europarl. europa.eu/oeil/file.jsp?id=5626312.

    

   126.  Se Jens Holms, , “The EU Parliament calls meat a Climate Threat,” February 4, 2009. http://jensholm.se/2009/02/04/the-eu-parliament-calls-meat-a-climate-threat.

    

   127.  See Chris Mason, “Belgian city plans `veggie` days,” BBC News, May 12, 2009. http://

   news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8046970.stm.

    

   128.  See Candra Malik, “Prince Charles Gives $2.8b to Preserve Rain Forests,” July 30, 2009. http://www.thejakartaglobe.com/news/prince-charles-gives-28b-topreserve-rain- forests/321249.

    

   129.  See “Who’s Up for a Low Carb Diet?” Sustainable Development Commission (Northern Ireland), June 18, 2009. http://www.sd-commission.org.uk/news.php/246/ireland/whos- up-for-a-low-carb-diet.

    

   130.  Ibid.

   131.  Detta hänvisar till häftet som producerats av Countryside Management Branch DARD entitled Code of Good Agricultural Practice, August 2008, vilket ger god orsak att undvika att förorena vatten, luft och jord. http://www.dardni.gov.uk/code_of_good_ agricultural_practice_cogap_august_2008.pdf.

    

   132.  Se Hawaii:s lagstiftande församling, “Begär styrelsen för utbildning för att utveckla en politik som omfattar vegetariska och veganska Meal Val i Alla skolmatsedel planer,” Rapport HCR59 HD1, erbjöd den 2 november 2009. http://www.capitol.hawaii.gov/ session2009/Bills/HCR59_HD1_.HTM.

    

   133.  See City of Cincinnati, Climate Protection Action Plan-the Green Cincinnati Plan, July 19, 2008, 35, 209-211. Available online at http://www.cincinnati-oh.gov/cmgr/ downloads/cmgr_pdf18280.pdf.

    

   134. Jennifer Duck, “Bringing Home the Bacon, Vegan Style,” ABC News, May 4, 2007, http://abcnews.go.com/Politics/story?id=3139687&page=1. Also see “Dennis Kucinich Celebrates Vegan Earth Day With A Special VEGGIE Message,” http://vegdaily. com/2009/07/dennis-kucinich-celebrates-vegan-earth-day-with-aspecial-veggie- message/.

    

   135  Jason Tomassini, “Senator goes vegetarian for week,” Gazette.Net, April 29, 2009, http://www.gazette.net/stories/04292009/takonew183650_32520.shtml. Se också Kailey Harless, “Raskin’s Revolution,” VegNews.com, May 4, 2007, www.vegnews.com/web/ articles/page.do?pageId=688&catId=1.

    

   136.  Meatless Monday, “Baltimore Schools Go Meatless,” http://www.meatlessmonday.com/

   baltimore-schools.

    

   137.  San Francisco Vegetarian Society, “San Francisco is First U.S. City to Declare Mondays as ‘Veg Day,’” April 7, 2010, http://www.vegsource.com/news/2010/04/san-francisco-is- first-us-city-to-declare-mondays-as-veg-day.html.

    

   138.  See Taiwan Environmental Information Center, “Million people sign up to resist Global

   Warming by adopting vegetarian diet” (in Chinese), http://e-info.org.tw/node/33565.

    

    

   Kapitel 5

    

   139.  In the National Survey on Giving, Volunteering and Participating (NSGVP), Statistics Canada interviewed 2,389 Canadians aged 15 to 24. See Susan Pedwell, “I want to make a difference,” Canadian Living, http://.canadianliving.com/life/community/i_want_to_ make_a_difference.php.

    

   140.  Emligt World Watch forskning, bidrar djurindustrin med 51% av växthusgaserna som produceras på Jorden. Se note 3.

    

   141.  Se anmärkningarna 90, s. 1

   142.  Se Iowa Pork Producers Association, “USDA to buy more pork,” den 11 november

   11,    2009,    http://www.iowapork.org/Newsroom/NewsForProducers/USDAporkbuy/

   tabid/1504/Default.aspx.  Also  see  the  National  Pork  Producers  Council  (NPPC)’s

   Capital Pork Report (November 2009), http://nppc.org/uploadedfiles/cprNOV-6.pdf.

    

   143.  Ibid.

   144.  Fler förslag på gröna aktiviteter finns på Supreme Master Television hemsida.

   145.  Se, till exempel, Supreme Master TV:s dokumentärer, “No Water Required! Dry Farming in Âu Lac (Vietnam),” fritt online på http://www.SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/ pe/79, “Growing Fruits and Vegetables in Sand-One Story From Âu Lac (Vietnam),” SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/pe/72.

    

   146.  Länken är SupremeMasterTV.com/sos-flyer.

   147.  Det fanns 225 Loving Hut veganrestauranger runt världen i januari 2011 och de första grundades den 7 mars 2008.

    

     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *