• .  • เนื่องด้วยกรรมดีของผู้อยู่อาศัยทั้งหมดของโลก โลกที่งดงามใบนี้ได้ถูกสร้างขึ้น แต่ถ้ามันปกคลุมไปด้วยกรรมเลวที่เกิดขึ้นใหม่แล้วละก็ โลกนี้และ/หรือผู้อยู่อาศัยของมันจะมลายไป

    สร้างกรรมดี:
   มีเมตตา
   เป็นวีแก้น
   รักษ์สิ่งแวดล้อม

   ~อนุตราจารย์ชิงไห่

     ถัดไป   
  บทที่ 1.
  บทที่ 2.
  บทที่ 3.
  บทที่ 4.
  บทที่ 5.
  บทที่ 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *