• Chapter 4. Enacting Vegan Laws and Policies > World Leaders Should Set an Example
  • I. ผู้นำโลกควรเป็นตัวอย่าง


   เป็นวีแก้น

   ฉันจะกล่าวกับพวกเขา [ผู้นำโลก] ให้ใช้อำนาจอันทรงพลังของพวกเขาในการเปลี่ยนการทานอาหารของโลกนี้ และนำพลังงานที่ยั่งยืน เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ทันที และให้ตัวเองเป็นตัวอย่างด้วยการหันมาเป็นมังสวิรัติหรือวีแก้น เปลี่ยนการทานอาหารของพวกเขา ใช้อำนาจอันทรงพลังของพวกเขา ใช้ตัวอย่างของพวกเขาในการริเริ่มการทานอาหารแบบใหม่ให้กับโลก การทานอาหารมังสวิรัติ (วีแก้น) 105

   ก่อนอื่น พวกเขาต้องเป็นมังสวิรัติ (วีแก้น) ก่อน แล้วพวกเขาใช้อำนาจของพวกเขาอย่างแท้จริง เหมือนที่พวกเขาห้ามการสูบบุหรี่ พวกเขาสามารถทำเช่นนั้นกับการห้ามเนื้อสัตว์เช่นกัน ด้วยการกล่าวถึงโทษทั้งหมดที่เนื้อสัตว์มีต่อมนุษย์และโลกเรา พวกเขาสามารถทำเช่นนั้นได้ เหมือนอย่างการห้ามสูบบุหรี่

   ปฏิบัติตามหลักการแห่งความรัก

   ผู้นำต้องเปลี่ยนตัวเองด้วย แล้วจึงค่อยเปลี่ยนระบบสังคมของเรา เพื่อให้มันเป็นอิสระมากขึ้นและเข้าทางจิตวิญญาณมากขึ้นและสูงส่งทางคุณธรรมมากขึ้น เนื่องจากพวกเขามีความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับไว้ – มันหนัก ถ้าพวกเขาไม่ดำเนินการตามธรรมชาติแห่งเมตตา และแผนการของสวรรค์ และถ้าพวกเขาไม่ดำเนินการตามหลักการของจักรวาล

   หลักการแรก ซึ่งสำคัญที่สุด ก็คือหลักการแห่งความรัก สิ่งใดก็ตามที่พวกเขาทำตามหลักการแห่งรักนี้ มันจะดี ฉันหมายถึงดีต่อคนอื่นๆ  ความเจริญก้าวหน้าสำหรับผู้คนและการคุ้มครองทุกสรรพสิ่งและความเคารพต่อทุกชีวิต – ซึ่งเป็นไปตามหลักการแห่งความรัก อะไรอื่นที่ขัดแย้งกับสิ่งนั้นจะนำพาซึ่งภัยพิบัติมายังตนเองและประทศของพวกเขา หรือดวงเคราะห์ทั้งดวง

   ถ้าผู้นำต่าง ๆ พยายามเข้าทางจิตวิญญาณมากขึ้น เพื่อที่จะค้นพบกับตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา พวกเขาจะรู้ว่า พวกเขานั้นรุ่งโรจน์อย่างยิ่ง มีจิตใจที่งดงามยิ่ง และเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาอย่างยิ่ง มีปัญญาอย่างยิ่ง และเป็นเหมือนพระเจ้าอย่างยิ่ง แล้วพวกเขาจะเห็นรางวัลด้วยตัวเอง แต่มันขึ้นอยู่ว่า ความช่วยเหลือของพวกเขาที่มีต่อมวลมนุษย์หรือสัตว์และสิ่งแวดล้อมนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด และพวกเขาจริงใจเพียงใด ถ้าพวกเขาพยายามช่วยโลกนี้อย่างดีที่สุด และจำนวนของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากพวกเขาและความจริงใจของพวกเขานั้นมีมาก แน่นอน สวรรค์อันรุ่งโรจน์กำลังรอพวกเขาอยู่ตามนั้น พระเจ้าทรงทราบถึงหัวใจและการกระทำของเรา เห็นไหม?

  บทที่ 1.
  บทที่ 2.
  บทที่ 3.
  บทที่ 4.
  บทที่ 5.
  บทที่ 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *