• Chapter 3. Organic Veganism to Heal the Planet
  • บทที่ 3

   วีแก้นออแกนิกเพื่อเยียวยาโลกของเรา

   การทานอาหารแบบวีแก้นจะช่วยรักษาโลกของเราไว้  การหันมาทานอาหารที่มาจากพืชจะสามารถหยุดยั้งภาวะโลกร้อนได้ถึง 80% ลดความหิวโหยของโลก ยุติสงคราม เสริมสร้างสันติภาพ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอันล้ำค่าอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นเส้นชีวิตให้กับดาวเคราะห์และมวลมนุษย์  โดยสรุปแล้ว มันจะยุติปัญหาของโลกที่เรากำลังประสบอยู่ในตอนนี้ได้มากมาย

   ในพื้นที่หลายแห่ง เรากำลังประสบกับผลกระทบที่รุนแรงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น น้ำแข็งอาร์กติกละลาย ผืนดินจมน้ำ การขาดแคลนน้ำอันเนื่องจากการละลายของธารน้ำแข็ง และแม้แต่พายุที่กำลังเกิดบ่อยครั้ง ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น  เราจึงต้องทำให้โลกของเราเย็นลงก่อนใดอื่น และหนทางที่ดีที่สุดที่จะหยุดภาวะโลกร้อน ก็คือ การยุติการผลิตก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดความร้อน

   เราทราบถึงความพยายามต่าง ๆ ในการที่จะลดการปล่อยก๊าซ เช่น จากภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง แต่การเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนเหล่านี้ใช้เวลานานเกินไป มากกว่าเวลาที่เรามีเหลืออยู่ ณ อัตรานี้ ณ ชั่วโมงนี้ หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุดในการลดความร้อนในบรรยากาศก็คือ การกำจัดการผลิตก๊าซมีเทน

   มีเทนไม่เพียงเก็บกักความร้อนได้มากกว่าคาร์บอนถึง 72 เท่า มันยังหายไปจากบรรยากาศได้เร็วกว่า CO2 ดังนั้นหากเราหยุดการผลิตมีเทน บรรยากาศจะเย็นลงเร็วกว่าการที่เราหยุดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์

   วีแก้นออแกนิกจะทำให้เกิดผลกระทบที่เย็นลงและเป็นประโยชน์ เพราะมันลดมีเทนและก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ซึ่งเป็นภัยต่อการอยู่รอดของเรา

   ออแกนิกเพราะเราไม่ต้องการให้สารเคมีที่เป็นโทษมีอยู่ทุกหนแห่งและไหลลงสู่แหล่งน้ำของเรา  สร้างมลพิษให้กับแม่น้ำ ดินและสิ่งมีชีวิตทั้งหมด อีกทั้งยังทำให้มนุษย์ทั้งหลายเจ็บป่วย และออแกนิก เพราะการปฏิบัติเช่นนี้จะดูดซับ CO2 ที่มีอยู่ในอากาศได้จำนวนมาก ซึ่งก็จะทำให้โลกของเราเย็นลงด้วย

  บทที่ 1.
  บทที่ 2.
  บทที่ 3.
  บทที่ 4.
  บทที่ 5.
  บทที่ 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *