• Chapter 5. Immediate Global Shift to a Plant-Based Diet > I. The World Needs the Media’s Noble Services and Leadership
  • I. โลกต้องการความช่วยเหลืออันสูงส่งและความเป็นผู้นำจากสื่อมวลชน

   สื่อมวลชนมีบทบาทอันยิ่งใหญ่ ที่น่ายกย่องสรรเสริญและสูงส่งมากในการช่วยโลกของเรา ในช่วงเวลานี้ของประวัติศาสตร์โลก นอกจากจะช่วยรักษาชีวิตจำนวนมากไว้ได้แล้ว สื่อมวลชนยังสามารถช่วยรักษาคุณสมบัติแห่งความรักและความดีงามในหัวใจมนุษย์ได้อีกด้วย

   ถ้อยคำที่ได้รับการตีพิมพ์นั้นทรงพลังมาก ผู้คนล้วนยุ่งอยู่กับกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากเกินไปจนต้องติดตามสื่อต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่องราวสำคัญ ๆ ตลอดจนข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นต่อชีวิตของพวกเขา ดังนั้นสื่อมวลชนจึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เครื่องมือหนึ่งในการปลุกกันและกันในช่วงเวลาอันสำคัญนี้ ช่วงเวลาที่โลกของเราและชีวิตบนโลกกำลังตกอยู่ในอันตราย

   ฉันดีใจมากที่เห็นโทรทัศน์และวิทยุหลายสถานีเริ่มแพร่ภาพรายการเกี่ยวกับวิกฤติการณ์อันเร่งด่วนของโลก รวมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาด้วยการทานอาหารวีแก้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราจำเป็นต้องทำ การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ เพียงเท่านั้น แค่นำชิ้นเนื้อออกไปและนำโปรตีนมังสวิรัติเข้ามาแทน แค่นั้นเอง แค่การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ ทั้งยังมีราคาถูกกว่าและดีต่อสุขภาพยิ่งกว่าอีกด้วย

   สื่อมวลชนมีบทบาทอย่างมากในการช่วยนำหนทางการแก้ไขปัญหามาให้กับผู้คน ที่จริงแล้ว ถือได้ว่า บทบาทอันเร่งด่วนที่สุดของสื่อในตอนนี้ก็คือการที่พวกเขาหันมาเป็นวีแกน หันมาเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา มีคุณธรรม และประพฤติชอบ รวมทั้งมีบทบาทในการให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับการดำเนินการอันเร่งด่วนที่จำเป็นนี้  พวกเขาควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น

   สื่อมวลชนถือว่าเป็นผู้ช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเตือนให้ผู้คนเดินไปในทิศทางที่สูงส่ง  ส่งเสริมผู้คนให้หันมาทานอาหารวีแก้น เพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมผ่านวิชาชีพของสื่อเอง ทั้งนี้เพราะอาหารวีแก้นแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำเราไปสู่การวิวัฒนาการสู่ระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ เวลาของโลกกำลังหมดลงแล้ว เราจะต้องลงมือทำอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยชีวิตต่าง ๆ ไว้

   หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ทุกวัน เวลาพิมพ์แค่พิมพ์ประโยคนี้ประโยคเดียวก็เพียงพอ เป็นวีแก้น รักษ์สิ่งแวดล้อม” แค่นั้นเอง ง่ายมาก ๆ หนังสือพิมพ์ทุกฉบับสามารถทำเช่นนั้นได้ แค่พาดหัวข่าวไว้ที่ไหนสักแห่งว่าเป็นวีแก้น รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยโลกเรา”

   ฉันหวังว่าทุกสื่อจะแสดงข้อความเกี่ยวกับวีแก้นทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่ออื่น ๆ เป็นประจำทุกวัน รวมถึงบนแผ่นป้ายโฆษณา ภาพยนตร์ หรือบอร์ดบนคอมพิวเตอร์ด้วย ทุกหนแห่ง สิ่งนี้ควรเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุด

   สื่อทุกสื่อควรช่วยรักษาโลกใบนี้ไว้  เพราะหากไร้ซึ่งโลกนี้แล้ว ทุกคนก็จะต้องไป ทุกคนควรตระหนักถึงความจริงนั้น  เงิน –  ไร้ประโยชน์  บ้าน – ไร้ประโยชน์ อำนาจ – ไร้ประโยชน์ เราจึงทำสิ่งที่เราทำได้เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงสิ่งนั้น เราจะต้องรักษาดาวดวงเดียวที่เรามีดวงนี้ไว้ และดาวที่งดงามที่สุดเท่าที่เรารู้จัก มันเป็นเพียงดวงเดียวเท่านั้นที่เรารู้จัก

   จงเป็นเพื่อนที่แท้จริงและสัตย์ซื่อต่อสังคมมนุษย์  เตือนทุกคนถึงสถานการณ์อันร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น  นำความเชื่อมโยงและข้อมูลออกมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับทราบ เช่น ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อสัตว์และภาวะโลกร้อน  ให้โอกาสผู้คนในการเลือกวิถีชีวิตที่ดีกว่า และเป็นหนึ่งเสียงที่กล้าหาญ เสียงแห่งวีรบุรุษ โดยเฉพาะเพื่อผู้ไร้สิทธิ์ไร้เสียงทั้งหลาย รวมถึงสัตว์ที่ต้องทุกข์ทรมานมากมาย เพราะเราทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและได้รับผลกระทบทั้งสิ้น

   โลกต้องการความช่วยเหลือและความเป็นผู้นำจากสื่อมวลชน ดังนั้น ขอให้สื่อมวลชนผู้กล้าทั้งหลายทำในสิ่งที่ท่านทำได้ดีที่สุดอยู่แล้ว ซึ่งก็คือ การบอกความจริงที่ว่าเราจะช่วยโลกนี้ได้อย่างไร

  บทที่ 1.
  บทที่ 2.
  บทที่ 3.
  บทที่ 4.
  บทที่ 5.
  บทที่ 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *