• Chapter 2. Warning Signs to Awaken Humanity > II. We Are Running out of Time
  • II. เรากำลังหมดเวลาแล้ว

   จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และทางกายภาพทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้ เรามีเวลาเหลืออีกไม่มากนัก แม้ว่าเราต้องการรักษาโลกใบนี้ไว้ในภายหลัง มันก็จะไม่สำเร็จ

   ภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนนั้นใกล้ตัวยิ่งกว่ากระชั้นชิด มันได้มาถึงที่นี่แล้ว ดังที่คุณเห็นได้จากภัยพิบัติและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมากมาย ผู้ลี้ภัยจากสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก

   นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศกำลังสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเรามีเวลาเหลือไม่มากนักที่จะเปลี่ยน

   “เราได้ผ่านจุดเปลี่ยนผันมาแล้ว เรายังไม่ผ่านจุดที่ไม่อาจหวนคืน  เรายังคงพลิกผันสิ่งต่าง ๆ ให้กลับคืนมาได้ แต่มันต้องใช้การเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว” 58

   ดร. เจมส์ แฮนเซ็น หัวหน้าสถาบันก๊อดดาร์ด เพื่อการศึกษาอวกาศแห่งนาซา

    

   ผู้นำของโลกและนักวิทยาศาสตร์มากมายก็เป็นห่วงเรื่องนี้เช่นกัน ความจริงก็คือว่า เราไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ได้ หากภาวะโลกร้อนได้ถึงระดับของอุณหภูมิที่รุนแรงแล้ว 

   บางประเทศและบางชุมชนต้องรับมือกับสถานการณ์ความแห้งแล้งที่เลวร้ายลงนี้ ไม่มีน้ำมากพอที่จะเพาะปลูก หรือแม้แต่จะใช้ดื่ม แม่น้ำและทะเลสาบของพวกเขากำลังเหือดแห้งไปหรือได้เหือดแห้งไปหมดแล้ว ธารน้ำแข็งได้ละลายในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว จนในเวลาหนึ่งได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ แต่ไม่นานหลังจากนั้นก็กลับกลายเป็นความแห้งแล้ง

   แล้วเราจะรับมือกับการอพยพครั้งใหญ่ของประชากรหลายสิบล้านคนในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นผลจากสภาพความแห้งแล้ง ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น หรือการสูญเสียพื้นที่เพาะปลูกอย่างถาวรนี้ได้อย่างไร?  มันยากมากและอาจเป็นไปไม่ได้

   เราไม่ได้เตรียมพร้อมแต่อย่างใด เรายังไม่ได้เตรียมการณ์อย่างเพียงพอ

   เราต้องรักษาโลกนี้ไว้เพื่อให้เราสามารถอาศัยต่อไปได้ก่อน  เพราะหากน้ำแข็งทั้งหมดละลาย หากขั้วโลกเหนือทั้งหมดละลาย แล้วถ้าทะเลอุ่นขึ้น ก๊าซก็จะถูกปล่อยจากมหาสมุทร และเราทุกคนอาจได้รับพิษ มันเต็มไปด้วยก๊าซ

   ถ้าคุณได้ชมการปาฐกถาที่สิงคโปร์ [กันยายน 1994] ฉันได้เตือนแล้วว่า เราต้องเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของเรา มิฉะนั้นมันจะสายเกินไป นั่นคือเมื่อ 10 หรือ 15 ปี [ที่แล้ว] หรือก่อนหน้านั้น ฉันพูดอยู่เสมอว่า การที่เราตัดป่าไม้ของโลกเรา การทานเนื้อสัตว์และทั้งหมดนั่น มีส่วนร่วมต่อความเสียหายมากมายบนโลกเราอย่างไร

   นักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้หลายเรื่อง พวกเขากำลังรับฟังในตอนนี้ แต่ฉันเพียงหวังว่า พวกเขาจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว มันแค่ต้องใช้การลงมือทำ รัฐบาลทั้งหลายในโลกได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้ว ฉันแค่เป็นห่วงว่า การดำเนินการนั้นช้าเกินไปเท่านั้นเอง เพราะน้ำแข็งกำลังสะท้อนแสงอาทิตย์กลับสู่อวกาศ แต่น้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วมากจนทำให้การสะท้อนกลับไม่มากพอ และเนื่องจากทะเลอุ่นขึ้น มันก็จะละลายน้ำแข็ง และเนื่องจากน้ำแข็งละลาย ทะเลก็ยิ่งอุ่น คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงหรือไม่ วัฎจักร?

   แนวทางที่มันกำลังเป็นอยู่ หากพวกเขาไม่แก้ไขมัน [ภายใน] เวลาสี่หรือห้าปี ก็จบกัน ไม่มีอีกแล้ว มันเร่งด่วนจริงๆ
   (กล่าวไว้เมื่อเดือนธันวาคม 2007)

  บทที่ 1.
  บทที่ 2.
  บทที่ 3.
  บทที่ 4.
  บทที่ 5.
  บทที่ 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *